artikkel

Valitsus kinnitas Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikmete kandidaadid

laine
Foto:

Tänasel istungil kiitis valitsus heaks sotsiaalministri ettepaneku nimetada Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee (EMSK) liikmed ja asendusliikmed järgmiseks viieks aastaks, kuna eelmiste liikmete ametiaeg lõpeb käesoleva aasta septembris. Eestil on komitees kokku seitse kohta, millest kaks täidavad tööandjate ja kaks ametiühingute esindusorganisatsioonid ning kolm kohta on kolmanda sektori vabaühenduste katusorganisatsioonide täita.

„Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee töös aktiivne osalemine on Eesti jaoks oluline. Tööandjate ja töötajate esindusorganisatsioonide ning tegusate vabaühenduste kaudu on Eestil võimalik kaasa rääkida olulistes otsustusprotsessides Euroopa Liidus, mis mõjutavad meie kõigi elu ka koduses Eestis,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Uuteks liikmeteks valiti I rühmas ehk tööandjate esindajatest Reet Teder Eesti Kaubandus-Tööstuskojast ja Kristi Sõber Eesti Tööandjate Keskliidust.  II rühmast ehk töötajate esindajatest osutus valituks Aija Maasikas Eesti Ametiühingute Keskliidust ning Mare Viies Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioonist TALO. III rühma, mis koosneb muude huvirühmade esindajatest, esindajateks valiti Monika Haukanõmm Eesti Puuetega Inimeste Kojast, Alari Rammo Vabaühenduste Liidust ja  Kerli Ats Eestimaa Talupidajate Keskliidust.

Samuti nimetati asendusliikmete kandidaadid juhuks, kui komitee liikme volitused lõppevad enne tema ametiaja lõppu. I rühmas nimetati asendusliikmeteks tööandjate esindajatestMait Palts Eesti Kaubandus-Tööstuskojast ja Maarika Liivamägi Eesti Tööandjate Keskliidust. II rühmas ehk töötajate esindajatest valiti asendusliikmeteks Kaia Vask Eesti Ametiühingute Keskliidust ja Regina Varret Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioonist TALO. III rühma, mis koosneb muudest huvirühmadest, asendusliikmeteks valiti Toomas Mihkelson Eesti Puuetega Inimeste Kojast, Kai Klandorf Vabaühenduste Liidust ja Tanel-Taavi Bulitko Eestimaa Talupidajate Keskliidust.

Komitee uue koosseisu ametiaeg algab 21. septembrist 2020 ja kestab viis aastat. Komitee liikmeks olemine annab organisatsioonidele ametliku platvormi oma seisukohtade väljendamiseks Euroopa Liidu tasandil. EMSK-i liikmete ja asendusliikmete valimisel lähtuti huvigruppidega 2015. aastal kokku lepitud Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee liikme ja asendusliikme kandidaatide valiku põhimõtetest. Seisukoha kujundamisel ja paremusjärjestuste koostamisel lähtuti organisatsiooni võimest ja motiveeritusest oma huvide esindamisel; organisatsiooni tegevuse kaalukusest ühiskonnas; organisatsiooni liikmeskonna suurusest; organisatsiooni tegevuse ulatusest riigisiseselt ja Euroopa Liidu tasandil; organisatsiooni esindavate tegevusvaldkondade mitmekesisusest ning vastavusest komitee eesmärkidele ja ülesannetele.

Euroopa Liidu majandus- ja sotsiaalkomitee on nõuandev alaline Euroopa Liidu organ, mis esindab liikmesriikide erinevaid majanduslikke ja sotsiaalseid rühmi. Komitee koosneb tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajatest ning muudest kodanikuühiskonna esindajatest, eelkõige majandus- ja ühiskonnaelu, kodanikutegevuse, kutsetegevuse ja kultuuri alal.

Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaselt konsulteerivad Euroopa Parlament, nõukogu või komisjon komiteega lähtudes Euroopa Liidu aluslepingutest. Samuti võivad need institutsioonid komiteega konsulteerida kõikidel juhtudel, kui nad peavad seda asjakohaseks. Komitee võib arvamust avaldada ka omal algatusel.

Lugupidamisega

Riina Soobik

Meediasuhete nõunik

Sotsiaalministeerium

+372 626 9149 / + 372 5340 0736

press@sm.ee / riina.soobik@sm.ee

www.facebook.com/sotsiaalministeerium