Uudised

Veerandil mullune aastaaruanne esitamata

laine uudised-laine
7. oktoober 2015

2014. aasta majandusaasta aruanne on oktoobri alguse seisuga esitamata 129 sihtasutusel ja 7910 mittetulundusühingul.

Tänavu 1. oktoobri seisuga on esitatud mullune majandusaasta aruanne 97 486 äriühingul ning esitamise protsent on 69 protsenti, kuna prognoosi kohaselt pidi aruande esitama 140 396 äriühingut.

Sihtasutustest on aruanne esitatud 81 protsendil ehk 584 sihtasutusel ja MTÜ-dest 72 protsendil ehk 21 197 mittetulundusühingul.

Mullu samal ajal oli 2013. aasta aruanne esitatud 74 protsendil äriühingutest, 84 protsendil sihtasutustest ja 76 protsendil mittetulundusühingustest. Samas absoluutnumbrites olid need arvud väiksemad, kuna 2013. aasta aruannet oodati 126 728 äriühingult, 698 sihtasutuselt ja 27 951 mittetulundusühingult.

“Äriseadustiku paragrahv 60 ütleb, et kui osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu ei ole registripidajale seaduses ette nähtud tähtaja möödumisest alates kuue kuu jooksul esitanud nõutavat majandusaasta aruannet, kohustab registripidaja teda registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande määratud tähtaja jooksul, mis peab olema vähemalt kuus kuud,” kommenteeris registrite talituse nõunik Berit Loog suvel aruande tähtaegset mitteesitamist.

“Kui majandusaasta aruannet ka nimetatud tähtaja jooksul ei esitata, ega selgitata registripidajale mõjuvat põhjust, mis takistab aruannet esitamast, võib registripidaja avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded teate majandusaasta aruande tähtajaks esitamata jätmise kohta, ning kutsuda võlausaldajaid üles teatama oma nõuetest äriühingu vastu,” lisas ta.

Lisaks saab registripidaja taotleda likvideerimismenetluse läbiviimist kuue kuu jooksul alates teate avaldamisest koos hoiatusega, et vastasel korral võidakse äriühing registrist kustutada likvideerimismenetluseta. Kui äriühing nimetatud teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul ei ole esitanud registripidajale majandusaasta aruannet ega esitanud ka mõjuvat põhjust, mis takistab tal aruannet esitamast, ning äriühingu võlausaldajad ei ole taotlenud äriühingu likvideerimist, võib registripidaja äriühingu äriregistrist kustutada. Sama kehtib ka mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.

Allikas: Mullune aastaaruanne on esitamata 42 910 äriühingul – RMP.ee