annetuste kogumise hea tava kommentaaride ja selgitustega