Vabaühenduste Liidu juhtimine

Vabaühenduste Liidu struktuuri kuuluvad:
  • üldkoosolek – kõrgeim organ, mille pädevuses on näiteks põhikirja muutmine, eesmärgi muutmine, nõukogu liikmete valimine, majandusaasta aruande kinnitamine jne. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus tavaliselt üks kord aastas.
  • nõukogu – seaduse mõttes volinike koosolek, organisatsiooni pikemaajalist tegevust kavandav, juhatuse tegevust juhendav ja igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi otsustav organ.
  • meeskond – eesotsas üheliikmelise (Kai Klandorf) juhatusega korraldab igapäevast tegevust ning viib ellu tegevuskava

Vabaühenduste Liidu põhikiri on lühike, ent tõhus.

Vaata ka:
Üldkoosoleku protokollid ja aastaaruanded