Kandidaadid nõukokku

Nõukogu suurus on 7-10 liiget, seega valime juurde 1-4 liiget. Kandidaadid:

Jannus Jaska (CV)

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) soovitab vabaühenduste liidu EMSLi nõukokku teenusedisainerit Jannus Jaskat. Jannus on meie arvates piisavalt hea kandidaat, kuna tal on mitmekülgsed kogemused ja teadmised väga erinevate vabaühenduste probleemidest. Need teadmised tulevad kasuks kogu valdkonna strateegilisele arengule. 

Jannus on tänaseks koolitaja ja nõustajana kokku puutunud umbes 40 vabaühenduse probleemiga, seda peamiselt Heateo SA teenusedisaini pilootprogrammis ja SEVi sotsiaalse innovatsiooni inkubaatoris. Me usume, et Jannuse teadmistest ja kogemustest võib olla kasu eelkõige vabaühendustega seotud koolituste või arendusprogrammide planeerimisel ja miks mitte ka EMSLi enda töö tõhustamisel.

Disaineri panus toodete või teenuste arendusse on tavapäraselt seotud lisaväärtuse loomisega. Olgu see siis esteetiline või kogemuslik lisaväärtus. SEVi suund on aidata vabaühendustel areneda jätkusuutlikuks, ennast ise majandavateks üksusteks, mis ei pea sotsiaalse hüve pakkumiseks sõltuma kellegi rahastusest. See eeldab õige väärtuse pakkumisest õigetele klientidele ja see ongi kokkuvõtlikult Jannuse kui strateegilise disaineri töö ülesanne. 

 

Madle Lippus (CV)

Linnalabor soovitab vabaühenduste liidu EMSLi nõukokku Madle Lippust. Arvame, et Madle on väga hea kandidaat, kuna tal on mitmekülgsed kogemused ja teadmised: alates vabaühenduse toimimisest kuni vabaühenduste rollini Eesti ühiskonnas praegu ja tulevikus. Kuigi Madle on olnud pikalt tegev kohalikul tasandil, on tal suurepärane oskus näha suurt pilti. Ta tunneb end kui kala vees järgmistel aladel: kohaliku demokraatia edendamine, kogukondade võimustamine, huvipoolte kaasamine, strateegiline planeerimine.

Madle oli pea viis aastat Uue Maailma Seltsi eestvedaja, töötas seejärel presidendi vabakonna nõunikuna ning töötab nüüd Linnalaboris välja kohaliku tasandi koosvalitsemise mudelit.

Mida Madle EMSLile juurde annaks? Kindlasti palju praktilisi teadmisi EMSLi pikaajalise liikmena, kuidas vabaühenduste liitu arendada, kuidas liidu tegevusi paremini planeerida, hinnata tegevuste mõju, nõustada, kuidas oluliste partneritega koostööd teha. Madle analüüsivõime, julgus ebamugavaid küsimusi esitada, pealehakkamissoov ning huvi erinevate teemade vastu on EMSLile kui taevane kingitus!