Kandidaadid nõukokku

Liikmete poolt ja seast valitud EMSLi nõukokku kuulub põhikirja järgi 7–10 liiget. Ametiaeg lõpeb tänavu kuuel liikmel, jätkavad mullu valitud Barbi Pilvre, Daniel Vaarik ja Kristina Mänd, nii et juurde tuleb valida 4–7 inimest. Nõukogu täpse suuruse järgmiseks perioodiks otsustab üldkoosolek, kandidaate on EMSLi liikmed esitanud üheksa:

1. EDGAR ROOTALU

Tõstatan Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse nimel Edgar Rootalu kandidatuuri Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu nõukogusse. 

Edgar juhtis õpilasesinduste liitu mai 2010-mai 2011, olles poole ametiajast juhatuse liige hariduspoliitika valdkonnas ning teise poole juhatuse esimees. Ta on hea juht ning strateeg, kes arendas Eesti suurimat õpilaste esindusorganisatsiooni jõudsasti. Tema juhtimise all võeti vastu EÕEL-i tähtsaim seisukohadokument Haridusplatvorm, mis sätestab õpilaste visiooni Eesti haridusmaastikust. Samuti on organisatsioon tänu tema otsustele suuresti kasvanud. Selleks, et taolist süsteemi töös hoida, alustas ta struktuurimuudatustega, mis oli organisatsiooni arengust lähtuvalt murranguline samm. 

Hingelt on Edgar heasüdamlik ja tore noormees, kes ei kohku oma seisukohtade esitamisel kellegi ees. Õpilaste arvamust on ta edukalt esindanud meedias, poliitikute ja teiste organisatsioonide seas. Oma kogemustele ja nooruslikkusele tuginedes oleks ta EMSL-i nõukogus võimekas liige, kellel on hulganisti ideid ja soovi pühenduda. 

Kui EMSL soovib enda tegemistesse kaasata rohkem noori ning tõsta kodanikuaktiivsust just selles sihtgrupis, siis meie kandidaat on selleks väga hea algus. 

Kuldar Rosenberg, EÕEL-i juhatuse esimees

2. KRISTA PEDAK

Liikumine Kodukant seab EMSL-i nõukogu liikme kandidaadiks ülesse Krista Pedaku. 

Leiame, et meie toetuse saanud kandidaadil on nõukogu liikme ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused ning soov kaasa aidata tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Kaie Toobal, Kodukandi tegevjuht

3. LIIA HÄNNI 

e-Riigi Akadeemia esitab EMSL-i nõukogu kandidaadiks Liia Hänni. 

Liia vastutab e-Riigi Akadeemia e-demokraatia programmi eest. Tema pikaajaline kogemus demokraatia edendamisel võib meie arvates EMSL-ile kasulik olla. 

Arvo Ott, e-Riigi Akadeemia juhataja

4. MAARJA MÄNDMAA

MTÜ Eesti Naabrivalve esitab Eesti Mittetulundusühenduste ja Sihtasutuste Liidu nõukogu liikme kandidaadiks Maarja Mändmaa.

Maarja Mändmaa senine tegevus EMSL-i nõukogu liikmena on olnud meie hinnangul tulemuslik ja aidanud kaasa Eesti kodanikuühiskonna arengule. Eriti hindame Maarja tööd avalike teenuste ja E-teenuste arendamisel. Oluliseks peame, et Maarja jätkaks ka EMSL-i ette valmistatava nn tuleviku töögrupi tegevuste korraldamist, see valdkond vajaks praegusest oluliselt enam tähelepanu.

Tiina Ristmäe, Eesti Naabrivalve tegevjuht

5. MARGIT SÄRE

Peipsi Koostöö Keskus esitab EMSL-i nõukogu kandidaadiks Margit Säre.

Margit Säre on Peipsi Koostöö Keskuses töötanud alates 1998. aastast nii projektijuhi kui tegevjuhina. Alates 2010. aastast kuulub ta keskuse juhatusse.

Peipsi Koostöö Keskus loodi 1993. aastal (kandes toona nime Peipsi Järve Projekt), mis aitab kaasa nii Peipsi järve piirkonna kui Euroopa Liidu piirialade tasakaalustatud arengule. 

Margit Säre on üle 10 aasta tegelenud nii kogukonna arengu kui ka piiriülese koostöö projektidega. Ta on juhtinud paljusid kohalikke kui ka rahvusvahelisi projekte, kus partnerite ring on ulatunud Peipsi äärest nii Balkani kui Kesk-Aasia riikideni. 

Margit on lõpetanud Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö eriala, Strasburgi Robert Schumani ülikooli magistriõpingud vähemuste õiguste erialal ning Bologna ülikooli magistrantuuri Euroopa Liidu integratsiooni ja poliitika erialal.

Peipsi Koostöö Keskus

6. MARGO LOOR

Kandideerin EMSL-i nõukogu liikme kohale, kuna EMSL-i nõukogus tundub hetkel olevat vajadus juhtimisalaste teadmiste ja oskuste järele, mida ma saan oma kogemuse pinnalt pakkuda. Pikemas vestluses EMSL-i juhataja Urmo Kübaraga selgus, et EMSL järgmise kolme aasta üks olulisematest sisemise arengu eesmärkidest on juhtimise edasine korrastamine, juhtimiskvaliteedi arendamine ning senisest suurem tulemuste ja mõju mõõtmine ning arvestamine juhtimisotsustes.

Töötasin 6 aastat Heateo Sihtasutuses ning nõustasin selle aja jooksul mitmeid vabaühendusi ja sotsiaalseid ettevõtteid kas käivitamise või arenguhüppe faasis. Kasutasin McKinsey CAT, tulemuskaardi ja mitmeid teisi üldjuhtimise ja MTÜ-juhtimise meetodeid. Omandasin kogemusi erinevate juhtimispraktikate rakendamisest vabaühendustes, samuti mõju mõõtmisest ja tulemusjuhtimisest. Täna rakendan omandatud oskusi MTÜ Eesti Väitlusselts tegevjuhina, Heateos töötamise ajal olid minu klientideks näiteks Noored Kooli SA, Terve Eesti SA, SA Entrum jmt.

Kavatsen valituks osutumise korral järgmise kolme aasta jooksul konkreetsema projektina toetada EMSL-i juhtimise kvaliteedi tõstmist oma teadmiste ja kogemustega. Laiemalt seisan järgmiste väärtuste eest Eesti kodanikuühenduste ja EMSL-i liikmeskonna hulgas:

● sotsiaalse ettevõtluse võimaluste parem ärakasutamine (omateenitud tulude kasvatamiseks)

● juhtimise kvaliteedi ja professionaalsuse arendamine

● tulemuste ja mõju suurem arvestamine ühenduste juhtimises

Margo Loor, Eesti Väitlusseltsi tegevjuht

7. MARIT VALGE

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) esitab EMSL-i nõukogu liikme kandidaadiks Marit Valge.

Marit on nii oma professionaalse kui ka vabatahtliku töö kogemuse tõttu kursis nii noortevaldkonna kui kodanikuühiskonna argipäevaga. Aastatepikkuse kogemuse tõttu erinevates vabaühendustes, sh mitmetes neist juhtivatel positsioonidel, on Marit kokku puutunud pea kõikide väljakutsetega, millega vabaühendused silmitsi seisavad. Olen kindel, et Marit omab visiooni ega karda välja pakkuda ka uusi ideid. ENL-i juhatuse esimehe ja aseesimehena puutus Marit samuti kokku väga eriilmeliste organisatsioonidega, mis annab meile kindluse, et ka EMSL-i nõukogu liikmena suudab ta arvestada huvide erinevusega. Mariti näol on kindlasti tegemist ka ühe ENL-i töösse enim panustava vilistlasega, hoolimata sellest, et Marit on oma aktiivse tegevuse ENLis juba ammu lõpetanud.

Pille-Riin Raudsepp, ENL-i juhatuse esimehe kohusetäitja

8. SANDRA LILLEMAA

Sihtasutus Noored Kooli seab üles Sandra Lillemaa kandidatuuri EMSL-i nõukogu liikmete valimisel 2011. aasta üldkoosolekul.

Sandra Lillemaa töötab Noored Kooli programmis liidrikoolituste korraldamise ja läbiviimise, programmi vilistlaste koostöö koordineerimise ning uute osalejate valikuga. Ühtlasi on ta ise Noored Kooli programmi 2. lennu vilistlane ja töötab kolmandat aastat ühiskonnaõpetuse õpetajana. 

Sandra visiooniks õpetajana on kujundada oma õpilastest head kodanikud, seega on kodanikuhariduse edendamine tema südameasjaks. Oma mõtteid Eesti hariduse kitsaskohtadest andis ta edasi ka TedX Tartu konverentsil möödunud aasta novembris: http://vimeo.com/23452145.

Kaire Kroos, SA Noored Kooli tegevjuht

9. TARMO TÜÜR

Esitame Eestimaa Looduse Fondi poolt EMSL-i nõukogu liikme kandidaadiks Tarmo Tüüri.

Tarmo on olnud viimase kahe aasta jooksul kodanikualgatuse "Teeme ära" üheks eestvedajaks ja tema tegevus ühes teiste organisatsioonide esindajatega (EMSL, Kodukant, Muinsuskaitse Ümarlaud jt) on ärgitanud ühinema algatusega hulgaliselt kodanikke ja leitud on parimaid viise, kus inimesed saavad vabatahtlikult panustada meie (inimeste) kui ka teiste liikide elu-olu parandamisse. Viimane on toimunud eelkõige ELF-i talguprojekti raames, kus viiakse läbi erinevaid looduskaitselisi töid. 

Tarmo panus EMSL-i nõukogus aitab vahendada keskkonnaorganisatsioonide problemaatikat kui ka anda sisend olulisele – inimeste paremale kaasamisele vabaühenduste tegevustesse ja teistesse kodanikualgatustesse.

Jüri-Ott Salm, ELF-i juhatuse esimees