Konverentsi kava

Viies Eesti kodanikuühiskonna konverents „Hea kodanik – projekt või eluviis”
22.-23.11.2007 Tallinnas Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses

I päev – neljapäev, 22. november, 2007

Aeg

Mis toimub

10.00-
15.00

KOOSTÖÖPADA NORRA ÜHENDUSTEGA – tasuta
Konverentsil avatakse ka Norra ja EMP finantsmehhanismidevabaühenduste fond.

10.15-
11.45

VÄÄRTUSARENDUSE ÜMARLAUD – tasuta
Tartu Ülikooli eetikakeskuse korraldatav ümarlaud väärtusarenduseteemal Eestis

11.00

Registreerimine ja õiglane alguskohv

12.00

KONVERENTSI AVAMINE
– Sissejuhatus EMSLilt – Urmo Kübar, EMSLi juhataja,  Avakõne | Vaata videoklippi
– Tagasivaade eelmisele konverentsile "Väike riik, suur ühiskond" – Ivi Proos, sotsioloog; Aivar Roop, Hansapank, eelmise konverentsi vaatlejad, Ivi Proos ja Aivar Roop 
– Hea kodaniku pealisülesanne – Jaanus Rohumaa, Tallinna Linnateatri lavastaja Vaata videoklippi

13.30

KERGE EINE PAUS

14.30

KOLMEKORDSELT KODANIKUÜHISKONNAST
Interaktiivne ühisettekanne kodanikuühiskonna kolmekordsest kasust (triple bottom line) keskendub hetkeolukorra analüüsile ning püstitab teravamad küsimused kolmes valdkonnas: ühiskond, majandus ja looduskeskkond. Ettekande eesmärgiks on tuua varasemast selgemini välja seosed erinevate sektorite ja ühiskonnagruppide vahel ning rõhutada erinevate osapoolte koostegutsemise tähtsust. Kuulajatel saalis on küsimis-, kommenteerimis- ning hääletamisvõimalus. Arutelu juhatab Thor-Sten Vertmann Eesti Tööandjate Keskliidust. Vaata videoklippi

Ühiskond: Veiko Spolitis, politoloog, Riia Stradinsi ülikool
Kesksed teemad on osalus ja kodanikuharidus: kuidas mõjutavad aktiivsed kodanikud ühiskonna arengut ning kuidas ühiskonna areng mõjutab kodanikuaktiivsust?  Veiko Spolitis
Majandus: Marika Priske, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler
Keskseks teemaks on kodanikuühiskonna ja majanduse omavahelised seosed: milline roll on vabaühendustel aktiivse majandusruumi loomisel.  Marika Priske
Looduskeskkond: Rainer Nõlvak, Eestimaa Looduse Fondi nõukogu esimees
Keskseks teemaks on looduskeskkonna mõju Eesti ühiskonnale: kuidas muutused keskkonnas mõjutavad organisatsioonide igapäevaelu, inimeste käitumist ja mõttemaailma?  Rainer Nõlvak
Neljandana astub telefoni vahendusel osalejate ette Wojciech SokolowskiJohns Hopkinsi ülikoolist (USA), kes tutvustab värskemaid andmeid kodanikuühenduste mõjust maailma majandusele. Vaata tema ettekannet.

16.15

ÕIGLASE KOHVI JA SUHTLEMISE PAUS

17.00

TERVITUS JA MÕTTED HEADELE KODANIKELE 
Toomas Hendrik Ilves, Eesti Vabariigi president. Loe presidendi kõnet siit.Vaata videoklippi

17.15

PEAETTEKANNE „IGA KODANIK LOEB“ 
Inspireerivat isiklikku ja rahvusvahelist kogemust jagavad USA sotsiaalne ettevõtja, DC Central Kitcheni president ROBERT EGGER ja Norra ühenduste katusorganisatsiooni juhataja BIRGITTE BREKKElühidalt pikemalt. Diskussiooni juhatab Rootsi suursaadik Dag Hartelius

18.30

ÕHTUSÖÖK

 

II päev – reede, 23. november, 2007

 

Aeg

Tegevuse kirjeldus

09.30

PÄEVA SISSEJUHATUS 
Erinevad vabaühendused pakuvad meelelahutuslikke tegevusvõimalusi heaks kodanikuks olemiseks.

10.30

ARUTELUD KOLMEKORDSEST TULEMIST 
Lähtuvalt kolmekordse tulemi ideest leiavad aset kuus paralleelset arutelu, kus lühiettekannete ja aruteludena otsitakse lahendusi kodanikuühiskonna põletavaimatele probleemidele.

ÜHISKOND

Kas headest tavadest on kasu?

Kohalik koostöö: mis toimib ja mis mitte?

Erinev minevik, ühine tulevik – kuidas ületada eelarvamusi ja elada koos?

MAJANDUS

Kas ühendused vajavad rohkem raha või paremat juhtimist?

The business of business is… what? ehk Samm sponsorlusest edasi

LOODUSKESKKOND

Võta isiklikult – roheliseks kasvamine ja rohelisena elamine

 

 

 

13.30

LÕUNA

14.30

KODANIKUÜHENDUSTE MANIFESTI AUDIT
Märtsivalimiste eel käisid Eesti vabaühendused välja omapoolsed ootused tulevasele Riigikogu koosseisule ja valitsusele tegevusteks, mis aitaksid kaasa kodanikuühiskonna tugevdamisele. Mis on üheksa kuu jooksul toimunud? Ülevaate teeb EMSLi juhataja Urmo Kübar. Arutellu astuvad ühenduste poolt Artur Taevere (Heateo Sihtasutus) ja Ain Aaviksoo(PRAXIS), poliitikute poolt regionaalminister Vallo Reimaa (IRL) ja Kadri Must(Keskerakond) jt. Väliseksperdina kõneleb Oliver Henman Inglismaa vabaühenduste liidust NCVO. Vaata ka www.ngo.ee/manifest 
Debatti juhib Barbi Pilvre (ajakirjanik, EMSLi nõukogu).  Arutelu kokkuvõte

15.45

ÕIGLASE KOHVI JA SUHTLEMISE PAUS

16.30

KOKKUVÕTE KONVERENTSI VAATLEJATELT 
Vaatlejad võtavad kokku konverentsil räägitu, asetavad need ühiskonna laiemasse raamistikku ning sõnastavad ülesanded erinevatele ühiskonnagruppidele järgmiseks kaheks aastaks (2009. aasta konverentsiks).
Juhan Kivirähk, sotsioloog; Natalja Kitam, Eesti Televisiooni toimetaja-saatejuht.  Vaatlejate kokkuvõte

17.30

INSPIREERIV LÕPUETTEKANNE "KUIDAS TEKIVAD HEAD KODANIKUD?"
Andres Tamm, SINA-noorteprogrammi algatus Koos-Vmeste. Vaata kawww.heategu.ee/vmeste