Liikmeklubi

EMSLi liikmeklubi on mõnel tööpäeva õhtul ajavahemikus 16-19 toimuv kohtumine, kus osaleb keskmiselt paarkümmend inimest EMSL-i liikmesorganisatsioonidest. Liikmeklubis käsitleme iga kord mõnd liikmete jaoks olulist teemat ning lisaks teema käsitlemisele pühendame sama palju aega liikmete omavahelisele suhtlusele, kontaktide loomisele ja kogemuste vahetamisele. Liikmeklubi on tasuta.


Osale!

  • Kui tunned ära oma ühendusele olulise ja arendamist vajava teema, tule osalema.
  • Kui tunned, et on jah oluline, aga juba läbitud etapp, siis tule oma kogemust jagama.

Milleks osalema tullakse?

  • “Saab uusi ideid ja energiat.”
  • “Liikmeklubisse peaks tulema juba sellepärast, et siin saab arutada erinevatel huvipakkuvatel teemadel selliste inimestega, kes “ajavad” sama asja!”
  • “Saab omakeskis jagada mõtteid inimestega, kes on sinuga samas seisus ja otsivad (sarnaseid) lahendusi”
  • “Väljastpoolt oma organisatsiooni saadud näited aitavad oma situatsioonidele teisiti vaadata”
  • “Vaba õhkkond ja toredad inimesed, kes teevad sarnaselt vabatahtlikult või vabatahtlikele suunatud tööd”
  • “Vaba ideelend, ilma konkreetse esinejata (arutelu juht on siiski olemas)”

Paku välja oma teema!

Kui tahad arutamiseks välja pakkuda mõne endale põletava küsimuse, millele mitmekesi mõeldes võiks hea lahenduse leida, siis on liikmeklubi ka selleks hea koht. Kasuta ära võimalust, et koos on ilmselt parimad praktilised teadmised, kogemused ja ideed ühenduste toimimisest ja juhtimisest. Kui sul on mõni selline küsimus välja pakkuda, anna teada maria@heakodanik.ee.