Nõukogu kandidaadid

Anneli Kana

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant teeb EMSLi liikmena ettepaneku valida nõukogu liikmeks liikumise Kodukant tegevjuht Anneli Kana.

Anneli on külaliikumise ja kodanikuühiskonnaga seotud alates 1997. aastast, olles üks Metsanurme külaseltsi loojatest ja külaelu eestvedajatest Saku vallas;  seejärel maa-konnaühenduse Kodukant Harjumaa algataja. Üle-eestilise katusorganisatsiooni Kodukant juhatuse liige alates maist 2013, alates sama aasta oktoobrist tegevjuht.

Meie poolt esitatud kandidaat tunneb ühiskonna toimimismehhanisme, on osalenud mitmetel koolitustel, koostöökohtumistel ja algatustel. Tema töökogemus nii avalikus sektoris kui ka eraettevõtjana avardab kindlasti oluliselt arusaama kolme sektori koostööst.

Peame oma tegevjuhi osalemist nõukogus vajalikuks ja anname seeläbi oma liikmelisuse panuse EMSLi edasisse heasse käekäiku.

Curriculum Vitae

Liisa Past

MTÜ Eesti Väitlusselts esitab EMSLi nõukogu liikme kandidaadiks oma liikme, täna ettevõtja ja kommunikatsioonieksperdina tegutseva Liisa Pasti.

Vabaühenduste ja EMSLi töös on kommunikatsioon üks võtmetähtsusega valdkondadest ja seetõttu on tugeva kommunikatsioonikompetentsiga inimene hea kandidaat nõukogu liikme kohale.

Liisal on tosinkond aastat kogemust suhtekorralduse ja avaliku diplomaatia valdkonnast nii Eestist kui välismaalt. Eestis on ta töötanud mitmete suurte avalikes huvides tegutsevate organisatsioonidega ning koolitus- ja konsultatsiooniklientide hulka on kuulnud ka valitsusasutused ja ettevõtted.

Liisa haridus on Columbia ülikoolist New Yorgis politoloogia ja psühholoogia erialal ning Tartu ülikoolist kommunikatsioonijuhtimises. Tema akadeemiline huvi on retoorika mõju inimeste ja gruppide tegutsemisele. Liisa on õpetanud mitmetes kõrgkoolides.

Liisa tunneb hästi ka vabaühenduste sektorit. Lisaks pikaajalisele tegutsemisele väitlusseltsi juures on ta vabaühendustest teinud koostööd Arengukoostöö Ümarlaua, Mondo, Eesti LGBT Ühingu ja mitmete teistega.

Curriculum VItae

Margo Loor

Teeme Ära SA seab EMSLi nõukogu liikme kohale üles oma juhtimistiimi liikme Margo Loori kandidatuuri. Margo on tegutsenud EMSL nõukogu liikmena kaks aastat, viimase aasta jooksul on ta EMSLi nõukogu juhtinud. 

Kümne aasta jooksul on Margo osalenud väga paljude täna vabaühenduste hulgas tuntud nimega organisatsioonide loomisel või ülesehitamisel – SA Entrum, Noored Kooli SA, Heateo SA, MTÜ Eesti Väitlusselts jmt. Selle käigus omandatud strateegilise juhtimise kogemust on ta nüüd rakendamas Teeme Ära SA juhtimistiimis selleks, et üles ehitada globaalne, suure mõjuga organisatsioon. 

Lisaks oma põhitegevusele on Margo alati olnud motiveeritud tegutsema vabakonna arendamise nimel. EMSLi nõukogu liikmena on ta viimase kahe aasta jooksul tegelenud EMSLi juhtimise arendamisega, uue tegevjuhi sisseelamise toetamisega ja aktiivse ning väärtustloova nõukogu kujundamisega.

Järgmise kahe aasta jooksul soovib Margo nõukogu liikmena oma põhitähelepanu pöörata vabakonna rahastamisele Eestis tervikuna. Vabakonna alarahastus on hetkel tema hinnangul üks olulisemaid vabakonna arengut tagasihoidvaid faktoreid.

Curriculum Vitae

Rasmus Rask

Kes on Rasmus Rask?

Rasmus on õigus- ja turundustaustaga ettevõtja. Rasmus on Eesti esimese ökojäätise La Muu üks omanikest, Sihtasutus Kiusamisvaba Kooli asutajatest ja juhatuse liikmetest ja pikaajaline MTÜ Uuskasutuskeskuse vabatahtlik ja juhatuse liige.

Miks Rasmus Rask sobiks hästi EMSLi nõukogu liikmeks?

Heategu ja Rasmus on kokku puutunud MTÜ Uuskasutuskeskuse töö ning SA Kiusamise Vastu käivitamise kaudu. Rasmus sobib meie arvates väga hästi EMSLi nõukogu liikmeks, kuna toob kaasa nii vastutustundliku ettevõtja kui ka tugevate vabaühenduste perspektiivi. Rasmus on maailma parim turundaja, lahendustekeskne ja uuenduslik mõtleja ning rahastusteemad teda ei hirmuta. Enda tööga vabaühendustes on Rasmus kaasa aidanud nii ühiskondlike probleemide lahendamisele kui ka sotsiaalse ettevõtluse edendamisele.

Usume, et Rasmus oleks hea EMSLi liikmete esindaja, mõistes vabaühenduste probleeme ja EMSLi vajadust neid hästi esindada, aga ka arendamisele kaasa aidata. Usume, et tal on ka pakkuda välja palju häid mõtteid nende probleemide lahendamiseks.

Mis Rasmus ise ütleb?

Tahan aidata kaasa kodanikuühenduste võimekuse kasvule, et viimased saaksid jõuliselt ja tasakaalustatult koos riigi ja ettevõtetega Eesti ühiskonda arendada. Mulle näib, et EMSL on sobiv organisatsioon selle missiooni täitmseks.  Omalt poolt tooksin lauale kustumatu usu paremasse tulevikku 🙂 ning vähem või rohkem sotsiaalsete ettevõtete (Uuskasutuskeskus, Kiusamisvaba Kool, La Muu) ehitamise kogemuse.

Curriculum Vitae