Organisatsioonist

Vabaühenduste Liit töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida.

Vabaühenduste Liidu missiooniks on aidata areneda kodanikuaktiivsust toetaval keskkonnal ja tugevdada ühenduste suutlikkust selles keskkonnas tulemuslikult tegutseda.

Aastatel 2017–2020 on meie tegemistel sellised sihid:

  1. Osalus- ja otsustamispraktikad on kaasavad ja tõhusad, nõudlus avatud valitsemise järele suurenenud.
  2. Arutelu kodanikuaktiivsust toetavast keskkonnast ja selle arendamise võimalustest on vabaühenduste poolt tulemuslikult juhitud.
  3. Kodanikuruum on mõtestatud ning sõna-, ühinemis- ja kogunemisvabadus Eestis hoitud.
  4. Koolide kodanikuharidusprogrammid võimaldavad noortel saada osalemise kogemuse ning seeläbi on paranenud noorte teadlikkus kodanikuühiskonnast.
  5. Vabaühendused on organisatsioonidena hästi juhitud ning kasutavad oma töös läbimõeldud, innovaatilisi töövõtteid, senisest enam e-lahendusi.
  6. Kodanikuühiskonna toimimist mõistab ja selles osaleb senisest rohkem Eesti inimesi.
  7. Vabakonda loovad toimivad koostöövõrgustikud, mille tegevus on nähtav ja mõju tuntav.

Nendest lähtuvalt koostame oma iga-aastased tegevuskavad ning hindame tegevuse tulemusi ja mõju.

KUI TAHAD MEIE TEHTAVA JA VABAKONNAS TOIMUVAGA JOOKSVALT KURSIS OLLA, TELLI OMA POSTKASTI UUDISKIRI: