Programm

NB! Programm täieneb. Kui sul on ideid ja ettepanekuid, kuidas suvekool su organisatsiooni jaoks kasulikum saaks olla (ja kui oled ise valmis midagi teistele õpetama, oma kogemustest rääkima), anna palun teada Martin Meiternile (martin@ngo.ee).

Reede, 6. september: kuidas muutuseid kavandada ja märgata?

Kell 10 – Osalejate saabumine ja majutamine

Kell 10.45 – Kiirkohtingud

Mulluse suvekooli ühe enim kiidetud osa oleme seekord nihutanud päris algusse. Kiirkohtingute käigus on võimalik tuttavaks saada vähemalt kümmekonna teise osalejaga ning välja selgitada, milliseid kasulikke teadmisi-oskusi võiks nad või nende organisatsioonid sulle pakkuda.

Kell 12 – Mida annab oma loodavatele muutustele mõtlemine ning kuidas seda (mitte) teha? Jaan Aps, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liige ning ajaveebi www.storiesforimpact.com pidaja.

Vabaühenduste ühiskondliku mõju hindamise käsiraamatu autor ning selle teemaga siin ilmselt kõige järjepidevamalt tegelenud Jaan juhatab suvekooli sisse lugudega Eestist ja mujalt, pakkudes näpunäiteid, kuidas teha nii, et mõju hindamisele mõtlemisega ei kaasneks peavalu, vaid inspiratsioon ja töörõõm. Ettekande leiad siit

Kell 13 – Suvekooli ülesehituse ja töökorralduse tutvustamine, gruppidesse jagunemine

Esimese ülesandena tuleb suvekoolis osalejatel koostada grupikaaslastele oma organisatsiooni lühitutvustus, tuues välja, mis kasu tema vabaühenduse tegevusest on.

Kell 13.45 – Lõuna

Kell 14.45 – Töö gruppides (ja vajadusel mentoritega): mis kasu mu organisatsioonist on?

Osalejad saavad grupikaaslastelt tagasisidet oma ühenduse tutvustusele. Edasi töötatakse oma muutuse teooriaga, keskendudes järgimööda kõigi grupiliikmete organisatsioonidele: millised on tema valdkonna olulisemad vajadused; millele ja kuidas organisatsioon neist keskendub; millist tõendusmaterjali vajatakse, näitamaks, et midagi on muutunud paremaks ja kuidas vastavaid andmeid koguda.

Arutelu tulemused ja ideed konspekteeritakse töövihikusse, vajadusel saab grupi juurde kutsuda nõuandjaid.

Kell 17.45 – Paneeldiskussioon: Vajadusi ja soove on palju, võimalusi napilt – mida teha? Teemat arutavad Urmo Kübara juhtimisel Aune Lillemets, Martin A. Noorkõiv ja Margo Loor

Kell 19 – Õhtusöök

Kell 20 – Elav raamatukogu, seejärel saun, baar, vestlused ja muud elu muutvad hetked

 

Laupäev, 7. september: kuidas teised mu heast tööst teada saavad?

Kell 8 – Hommikusöök

Kell 10 – Kuidas oma organisatsiooni loodavast muutusest teistele rääkida? Oma muutuste atraktiivsest esitlemisest läbi visuaalse kommunikatsiooni räägib Hille Hinsberg PRAXISest (tema esitluse leiad SIIT); sellest, kuidas oma organisatsiooni loodavat muutust lugudega edasi anda (story-telling), õpetab Jaan Aps (esitlus).

Kell 11-14 – Töötamine ekspertidega: kuidas tekkinud ideed ellu viia?

Eeldatavasti on seks ajaks oma organisatsiooni vajadustega töötamisest tekkinud rida ideid ja küsimusi. Kutsume suvekooli rea kogemustega asjatundjaid, kellelt saab küsida ideedele tagasisidet ning nõuandeid nende elluviimiseks. Näiteks: kust leida statistikat mulle vajaliku valdkonna kohta, kuidas ise uuringuid läbi viia või muul moel andmeid koguda, kuidas oma saavutusi sõna ja piltidena esitada, kuidas panna enda kasuks paremini tööle koduleht ja sotsiaalmeedia, mil viisil teha kommunikatsiooni väga nappide ressurssidega jne.

Konsultatsioonis saab korraga osaleda kuni 6 inimest oma küsimustega, koos püütakse neile lahendused leida. Üks kohtumine kestab 45 minutit, kokku saab ennelõunasel ajal seega kohtuda kuni kolme erineva eksperdiga (või soovi korral kõik kolm tundi ühe juures aru pidada ja oma lahendustega tööd teha).

Kell 14 – Lõuna

Kell 15 – Uuesti: mis kasu mu organisatsioonist on?

Taaskohtumine oma eelmise päeva grupikaaslastega ning uuesti esitatakse neile oma organisatsiooni lühitutvustus, tuginedes nüüd juba kahe päeva jooksul tehtud tööle.

Kell 16 – Suvekooli kokkuvõte, tulemuste jagamine ja järgmised sammud

Kell 17 – Kojusõit