Suvekool 2001

SUVEKOOL LAULASMAAL 01-03.06.2001

"Eesti ja Euroopa Liit – partnerlus mittetulundusühendustele"
 

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit – EMSL korraldas oma kolmanda suvekooli "Eesti ja Euroopa Liit – partnerlus mittetulundusühendustele" 1-3. juuni 2001 Laulasmaa konverentsikeskuses. Suvekool on saanud oluliseks ja oodatud sündmuseks.

Seekordne suvekool tegeles Eesti liitumisega Euroopa Liiduga läbi mittetulundusliku prisma ning huvialade. Euroopa Liit on meile muutunud märgusõnaks, mille ümber toimub terve riigi tegevus – tehakse seadusandlust, kujundatakse poliitikaid ja lahendatakse riiklikke küsimusi.

Kodanikualgatus, ehk soovid, vajadused ja usaldus, mis inimesi kokku toob ja tegutsema paneb, on olulised iga demokraatliku riigi arenguks, sest ainult seeläbi saame luua võrdseid võimalusi ja anda hääl ka nendele, keda alati kuulda ei ole. Riigikogule antud Eesti kodanikeühiskonna arengu kontseptsioon on praegusel hetkel eeskujuks tervele maailmale, kuidas kolmas sektor oma ühistegevust ajama peab. On oluline, et me liitumisprotsessis Euroopa Liiduga sama kindlameelsed, teadlikud ja otsustusvõimelised oleme.

Suvekoolis osalenud:
Suvekool 2001 osalejad
 

Reede, 01. juuni

17.30-19.00

Saabumine

19.00–20.00

Õhtueine

20.30

Mõttevahetused: INIMENE, VABADUS JA TOITUMUS

 • TIIT RIISALO, ümbermaailma purjetaja
 • KARL MARTIN SINIJÄRV, gurmaan ja luuletaja

Laupäev, 02. juuni

08.00-10.00

Hommikusöök ja võimlemine

10.15-10.30

Avamine KRISTINA MÄND, EMSL

10.30-12.30

Päeva modereerib REET LAJA, MTÜ Naiskoolituskeskus 

Ettekanded:

 • " Euroopa Liit – miks ja kuidas seda turustada?"

MARE HAAB, Euroopa Liidu Infosekretariaat

 • "Mida toob liitumine kaasa inimestele ja organisatsioonidele?"

KEIT KASEMETS, Eurointegratsiooni Büroo

 • "Arengukoostöö Euroopa Liidus – kohustus ja võimalus jagada kogemusi"

BIRGIT KEERD JA EERO SAUE, Välisministeerium

13.00-14.00

Lõuna, aeglane ühisvõimlemine ja vaba aeg.

Jänkumängud.

14.30-16.00

Töö gruppides:

 • "ECAS – EU funding guide"
 • "Seadusloomes osalemine"
 • "Access ja taotluse vormistamine"
 • "Arenguabi koostöö ja selle praktiline teostus"

16. 00-16.30

Kella viie tee (ja kohv)

16.30-18.00

 • Kokkuvõtted gruppide tööst.
 • "Läbirääkimine liitumiseks – mis on Eestile tähtis?"

Alar Streimann, Eesti delegatsiooni tegevjuht liitumisläbirääkimistel

Päeva kokkuvõtte teeb REET LAJA

18.00-19.00

Vaba aeg

19.00-20.00

Õhtueine

20.30

Pidu

Pühapäev, 03. juuni

08.00-10.00

Hommikusöök ja võimlemine

10.00-11.30

 • Mis on EMÜ ja Esinduskogu? Kuidas toimuvad kohalikud ümarlauad? Miks on EKAK Euroopas nii populaarne ?

Esinduskogu liikmed AGU LAIUS, SILVA ANSPAL, KRISTINA MÄND, ÜLLE LEPP, AARNE MARIPUU, HELMUT HALLEMAA

Külalisesineja: VILLU REILJAN, Riigikogu liige

12.00

 • Suvekooli lõpetamine
 

  

TÖÖGRUPPIDE KIRJELDUSED

 1. "ECAS – EU funding guide"

  Seminari eesmärgiks on tutvustada mittetulundusühingutele EL poolt rahastatavaid ning kandidaatriikidele suunatud programme, anda MTÜ-dele kasulikke näpunäiteid oma organisatsiooni fundraising strateegia ülesehitamiseks. Pikemalt räägitakse võimalustest valitsusvälistele organisatsioonidele suuremates programmides (PHARE, ISPA, SAPARD) osalemiseks.

  Seminar toetub 2001 aastal ilmunud raamatule "EU funding guide for the NGOs in Applicant Countries". Raamatu väljaandjaks on Euro Citizen Action Service (ECAS), rahvusvaheline organisatsioon, kelle põhiliseks ülesandeks on anda nõu MTÜdele EL institutsioone, eeskostet ning rahastamist puudutavates küsimustes. Raamat on nüüd välja antud ka eesti keeles.

  Seminari viib läbi Cecilia Liljegren, ECAS
  Seminar on inglise keeles.

 2. "Seadusloomes osalemine"

  Seminari eesmärgiks on rääkida ja tutvustada Sihtasutus Eesti Õiguskeskuse käivitatud programmi "Seadusloomefoorum", kus kodanikeühendused saavad kaasa rääkida väljatöötatavate seaduste tegemisele.

  Töögrupis otsitakse vastuseid küsimustele:

  – milline on ühe seaduseelnõu teekond sünnist valmimiseni, ülevaade probleemidest;
  – milline on parim viis ettepanekute realiseerumiseks eelnõus;
  – mis on seadusloomefoorum ja kuidas sellel osaleda;
  – kuidas teha oma ettepanekuid (mängima läbi ühe eelnõu kommenteerimise)

  Töögrupis leiavad analüüsimist mitmed väljatöötatavad seaduseelnõud.

  Seminari viib läbi ÜLO SIIVELT, Eesti Õiguskeskus

 3. "Access ja taotluse vormistamine"

  Seminari eesmärgiks on tutvustada Euroopa Liidu Phare programmi "Access 1999", mille raames antavad grandid toetavad kodanikuühiskonna arengut Kesk- ja Ida-Euroopa kandidaatriikides, sealhulgas ka Eestis. Seminari raames tutvustatakse programmi, antakse konkreetseid juhtnööre taotlusevormide täitmiseks ning eelarvete tegemiseks.

  ACCESS toetab algatusi ning tugevdab mittetulundusühenduste tegevusvõimet kaasfinantseeritavate projektitoetuste ehk grantide abil acquis’ rakendamise ja teatavate sotsiaalsete prioriteetide seisukohalt oluliste projektide puhul. Lisaks sellele on võimalik toetada ka kogu EL hõlmavates MTÜde võrgustikes osalemisega seotud kulusid.

  Seminari viib läbi KRISTI KATTAI, Avatud Eesti Fond

 4. "Arenguabi koostöö ja selle praktiline teostus"

  Seminari eesmärgiks on lähemalt selgitada, kuidas toimib arengukoostöö. Arengukoostöö (development cooperation) on meie teadmiste ja oskuste jagamine riikidele, kes on huvitatud Eesti üleminekuperioodi kogemustest. Hoogu on saamas kolmepoolne arengukoostöö, mis hõlmab kahe doonorriigi, millest üks on Eesti, tegevust kolmandate riikide suhtes. Näitena kasutatakse arengukoostööd Soomes (KEPA näitel).

  Arengukoostöö teostamise üks viise on MTÜde kaasamine abiprojektide elluviimisse. Seminari käigus räägitakse Eesti MTÜde võimalustest ja valikutest partneriotsingutel ja koostööl Välisministeeriumiga ning rahvusvaheliste organisatsioonidega. Proovtakse leida vastuseid küsimustele mida MTÜd sellest saavad ja kuidas edasi liikuda.

  Seminari viivad läbi MADIS SALUVEER, Piiriülese Koostöö Keskus ja MTÜde Tartumaa- ja Jõgevamaa Tugikeskus ning MARRIT SINK, Caritas