Suvekool 2003

 

Suvekool Peoleo Hotellis 06. – 07. september 2003. a
“MEIE EUROOPA: ÜHENDUSED VALMISTUVAD”

 

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste liit (EMSL) korraldas esimest korda rahvusvahelise suvekooli “MEIE EUROOPA: ÜHENDUSED VALMISTUVAD”

Eesti kolmanda sektori esindajad kogunesid 6.-7. september EMSLi suvekooli “MEIE EUROOPA: ÜHENDUSED VALMISTUVAD”. Ürituse raames toimusid koolitused, seminarid ning töögrupid. Kõnelesid ja osalesid enam kui 10 liikmesriigi ja liitujamaa kesksete ühenduste esindajad ning Eesti eksperdid meie valmisolekust ja võimalustest Euroopa Liidus. Eesmärgiks oli suurendada teadlikust uue Euroopa poolt pakutavatest võimalustest ja väljakutsetest eesti ühendustele.

Kahe päeva jooksul toimunud koolituste, seminaride ja töögruppide käigus keskenduti põhjalikult ühenduste jaoks vajalikele praktilistele teadmistele ja oskustele Euroopa Liidus ning osalemisele poliitikategemises. Kõnelesid näiteks Miklos Barabas (European House Budapest direktor), Dr. Nicolas Beger (act4europe campaign), Pawel Krzeczunowicz (Polish NGO Office in Brussels) ning Ilmar Raag (ETV). Kohal olid ühendused, kohalik omavalitus, tudengeid ja teised meie tulevikust huvitatud inimesed, kokku ligi 120 inimest. Kuulati ja räägiti kahepäevases suvekoolis Iirimaa, Soome, Poola, Brüsseli, Ungari, Leedu, Läti jt riikide ühendustega ning Eesti vastutavate ametnike ja poliitikutega.

Suvekoolis tutvustati ka uut raamatut “Meie Euroopa: Euroopa võimalused Eesti vabaühendustele”, mille on ühenduste jaoks kokku pannud EMSL. Raamatus kirjutatakse Eesti valmistumisest, Euroopa tulevikukonvendist ning ühenduste rollist, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteest. Lugeda saab 11 riigi ühenduste parimatest näidetest Euroopas ning hulgaliselt vajalikku infot ühendusi puudutava seadusandluse, rahastamise ning partnerite otsimise kohta liikmesriikides ja liitujamaades.

Raamat on saadaval EMSLi büroos Uus 5.

Suvekooli ja raamatu väljaandmist toetas Euroopa Liit ja Rapid Aid Fund.

Vaata suvekooli faile:
Suvekool 2003 osalejad
Suvekool 2003 programm
Suvekooli avaldus
Esitlus struktuurifondidest