Teema taust

Siit leiate mõned mõtted ja kasulikud lingid, mida tasub enne suvekooli tulemist nö kodutöö mõttes lugeda. Taustatöö eest oleme tänulikud Heateo Jaanile, EASi Veigole ja Praxise Jonile! 

Tervise Arengu Instituudi narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova sõnul puuduvad selged valikukriteeriumid, mille alusel toetust saavad /narkorehabilitatsiooni/ keskused välja valitakse, otsustele jõutakse lihtsalt läbirääkimiste tulemusel. Samuti puuduvad keskuste töö edukuse hindamise kriteeriumid. Näiteks ei teatagi, kui palju inimesi on keskustest abi saades narkootikumide tarbimise lõpetanud. Teada on vaid, et mullu sai riigi raha eest rehabilitatsiooniteenust 142 klienti.

(EPL, 30.07.2009)

Kasulikud mõisted

Tulemus on meie poolt mõõdetavalt ära tehtud tegevus või loodud väärtus. Näiteks: koolitatute arv, asutatud internetifoorum, toimunud üritus. Tulemuse saavutamine ei tähenda, et midagi meie tegevuse tõttu tegelikult ka paremaks muutus, et me midagi mõjutasime. Kahjuks kipuvad paljud ühingud just oma tulemuste põhjal edukust hindama. Paljud koolitused ja nõustamised toidavad ainult apteeke (osalejad ostavad hiljem peavalutablette) ning kampaaniad paberi ümbertöötlejaid (sinna meie postrid ja voldikud kindlasti jõuavad). Kokkuvõtteks: tulemuste mõõtmine on meie tegevuse hindamise hädavajalik samm, kuid selle põhjal ei saa teha lõplikke järeldusi meie poolt loodud muutuse kohta.

Mõju on meie tegevuste ja tulemuste tõttu tekkinud positiivne või negatiivne muutus. See võib toimuda inimestes (nt 30% intervjueeritavatest kinnitas oma enesekindluse kasvu), olukordades (kaitsealale annetatakse aastas 25% rohkem), seadusandluses (kõrvaldati sihtgruppi diskrimineerivad sätted). Mõju võib olla ka negatiivne, näiteks kui ebakvaliteetne nõustamine lööb riskiperede elurütmi endisest rohkemgi sassi. Igal juhul – nii õnnestumise kui läbikukkumise korral – oleme tõenäoliselt mõjutanud lisaks oma sihtgrupile kogukonda ka laiemalt (sest kõik on ju omavahel seotud). Mõju võib olla otsene ja kaudne. Otsene mõju on üheselt seotud meie tulemustega (nt uimastisõltuvusest vabanemine), samas kui kaudne mõju järgneb otsesele mõjule (nt endine uimastisõltlane leiab töö).

Kasulikud lingid

Mõned rahvusvahelised lingid hindamise eri tahkude demonstreerimiseks (siia on oodatud ka Eesti näited!):

1. Hea näide oma tulemuste ja mõju teavitamisest: Year Up (USA) koolitab vähemate võimalustega noori täiskasvanuid, et neid tööjõuturul konkurentsivõimeliseks muuta. Mis haarab nende koduleheküljel esimesena pilgu? Tulemused, numbritena! 

2. Mõju hindamine eri sektorites: New Philanthropy Capital (Suurbritannia) hindab eri sektorite kodanikuühenduste mõju, avaldab avalikke kokkuvõtteid ja tutvustab tulemusi rahastajatele.

3. Igapäevane töövahend: Social Solutions (USA) pakub kodanikuühendustele tarkvarateenust, mis võimaldab (näiteks erinevatel juhtumikorraldajatel) mõõta oma tegevuse tulemusi ja mõju ning koostada lihtsamini vastavaid aruandeid.

4. Geniaalne audioloeng mõõtmisest ja hindamisest: Mark Kramer "Moving From Insight to Action"(Social Innovation Conversations) 

5. Hea audioloeng sotsiaalsete muutuste edu mõõtmisest: Guidestar'i audioloengute arhiiv Webinar, vt 29.aprilli loengut "How to Define Success in Social Change"

6. Geniaalse ja hea vahepeal: Veigo Kell kirjutab oma veebipäevikus mõõtmise müüdist (ilmunud toimetatud kujul ajakirjas Director oktoobris 2008).

7. Kümme argumenti liiga standardiseeritud hindamise vastu ISO 9000 näitel: originaalteos on J. Seddoni "The Case Against ISO 9000" (lingis on toodud lühikokkuvõte, raamat ise Amazonis saadaval).