Tulevikujuhtide mentorid

Kutsume sind kandideerima vabaühenduste tulevikujuhtide arenguprogrammi mentoriks, et oma teadmisi, oskusi ja praktikas saadud kogemusi edasi anda ning toetada arenguprogrammis osaleja õpiteekonda. Lähemalt saad programmi kohta lugeda siit.

Mentoriks on oodatud vabaühenduse juhtimise kogemusega inimesed, kes on valmis aastase arenguprogrammi jooksul osalejale konstruktiivset ja innustavat tagasisidet andma ning kelle kogemus vabaühenduse(te) juhtimisel on vähemalt 2 aastat.

Mida mentorilt ootame?

  • Oled valmis panustama oma aega programmis osalejaga kohtumistele (6-7 kohtumist ühe aasta jooksul). Sobiva aja ja koha leiad koos oma juhendatavaga.
  • Hindad koos osalejaga tema arengut programmi keskel ja lõpus.

Ootame mentoreid endast märku andma 9. märtsini siin.

Programmi osalejate esimene koolitus oli algselt plaanis 3.-4. aprillil, kuid seoses eriolukorraga Eestis lükkame selle edasi. Võimaluse korral toimub esimene koolitus 8.-9- mail. Sel juhul teeme 8. mail ka mentoritele sissejuhatava koolituse, tutvustame programmi osalejatele ning viime kokku enda juhendatavaga.

Sinu panuse eest pakume ka tagasihoidlikku tasu.

Kes programmi teeb ja rahastab?

Arenguprogrammi viib ellu Vabaühenduste Liit. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra Aktiivsete Kodanike Fondi kaudu.

Vabaühenduste Liit lähtub oma tegevuste korraldamisel keskkonnasõbralikkusest. Koolituste korraldusel tugineme õppekorralduse alustele ja mõju saavutame lähtudes kvaliteedi tagamise põhimõtetest. Vabaühenduste Liit omab majandustegevusteadet number 206957.

Kust saab lisainfot?

Programmi koordineerib Inna Laanmets. Võta ühendust: inna@heakodanik.ee või +372 501 1482.