Üldkoosolek 2006

 

EMSLi liikmete üldkoosolek 4. mail 2006 Tallinna Toomklubi II korruse saalis (Vene 6)
 

 

Veiko Lember

Kella 11-13 toimub samas kõigile huvilistele avatud arutelu avalike teenuste kodanikuühendustele lepingulise üleandmise teemal. Arutelu juhib EMSLi konsultant, Tallinna Tehnikaülikooli teadur Veiko Lember, kes on aasta algusest vedanud sellealast projekti EMSLi juures, mille tulemusena valmib teenuste üleandmise hea tava.

Arutelukoosolekul tutvustatakse värskeimat uuringut sotsiaalteenuste üleandmisest Eestis, valmivat hea tava projekti (saadaval tutvumiseks EMSL kodulehel: www.ngo.ee/teenused), oodatakse tagasisidet ühendustelt avalike teenuste lepingulisest osutamisest, viiakse läbi diskussioon. Räägime, kas ja kuidas kinni püüda avalike teenuste valdkonnas ringlevad sajad miljonid kroonid, kindlustades ühenduste õigused ja samal ajal avalikkusele parim võimalik teenus.

 

Kell 14 algab EMSLi tänavune liikmete üldkoosolek, mille päevakorras on:

  1. EMSL 2005. majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsus tutvustus, aruande kinnitamine. Vt aruannet www.ngo.ee/aruanded.
  2. EMSL 2006 tegevuskava tutvustamine EMSL tegevuskava 2006.ppt
  3. Liikmeküsitluse tulemuste tutvustamine, liikmeprogrammi tegevuste arutelu
  4. Muud küsimused

Üldkoosoleku plaanitud lõppaeg on kell 16, nagu ikka, on pärast ametliku osa lõppu võimalik veel koogi ning tee või kohvi kõrvale vestelda. Palume registreerida telefonil 6 311 430 või e-posti aadressil info@ngo.ee (näidates ka ära, kas osalete nii üldkoosolekul kui ka avalike teenuste arutelul või ainult emmal-kummal neist).

Volitamine

EMSLi liikmed, kes ise ei saa üldkoosolekule tulla, võivad enda asemel osalema volitada mõne teise EMSLi liikmesorganisatsiooni. Selleks tuleb meile saata kirjalik volitus e-posti aadressil info@ngo.ee, faksiga 6 311 432 või tavapostiga EMSL, Uus 5, 10111 Tallinn.

Kui liikmesorganisatsioonist osaleb juhatuse või nõukogu liikme asemel keegi teine, peaks temalgi olema kaasas volitus organisatsiooni esindada.

Lisainfo:
Urmo Kübar, urmo@ngo.ee
liikmeprogrammi juht