Üldkoosolek 2007

 

2007. aasta üldkoosolek toimus 12. aprillil, vaata kogu protokolli 12.04.2007 üldkoosoleku protokoll.doc ja muid materjale altpoolt:

1. EMSL 2006. majandusaasta aruande ning audiitori järeldusotsuse tutvustus, küsimustele vastamine ning aruande kinnitamine. EMSL 2006 aastaaruanne.doc Monika Salu.ppt
2. EMSLi tänavused tegevused – Urmo Kübar.ppt
3. EMSLi põhikirjamuudatuste tutvustamine ning hääletamine. – EMSLi põhikiri.doc
4. EMSLi nõukogu kandidaatide tutvustus (vt altpoolt)
5. Vaheaeg ja nõukogu liikmete valimine salajasel hääletusel
6. Ülevaade EMSLi esindajate tööst erinevates komisjonides ja töögruppides  Mall Hellam.ppt
7. Valimistulemuste teatavakstegemine
8. Muud küsimused

Allpool taustainfo ja kandidaadid nõukokku, kellest valituks osutusid Lagle Parek, Kristina Mänd, Daniel Vaarik ja Barbi Pilvre.

NÕUKOGU VALIMISED
Nõukogu kavandab EMSLi pikemaajalist tegevust, hoiab silma peal ja aitab kaasa kontori tegevustele ning otsustab igapäevase tegevuse raamest väljuvaid küsimusi. EMSL ootab kandidaatidelt valmisolekut tõsiselt nõukogu töösse ning nii EMSLi kui kogu kolmanda sektori arengusse panustada.

Seekord saavad kolme-aastased liikmevolitused läbi neljal nõukogu liikmel: Lagle Parek, Uku Lember, Jaan Manitski ja Rein Voog. Vastavalt põhikirjale otsustab üldkoosolek kõigepealt nõukogu suuruse – kas jätkatakse 8-liikmelise nõukoguga või soovitakse suurust muuta. Nõukogu valimistel on igal liikmesorganisatsioonil hääli nii palju kui valitavaid kohti. Hääletamine on salajane, valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid. Häälte võrdsuse korral heidetakse liisku.

Esitatud kandidaadid nõukogu liikmeteks:

1. LAGLE PAREK CV

Soovin MTÜ Caritas Eesti poolt esitada Lagle Pareki EMSLi nõukokku, tõstes esile tema jätkuvat panust ja pühendumust kodanikeühiskonna arengu edendamisel.
Lugupidamisega,
Karin Laansoo
MTÜ Caritas Eesti

2. KRISTINA MÄND

Kristina on andnud EMSLi ja Eesti kodanikuühiskonna arengusse hindamatu panuse EMSLi juhatajana aastatel 2000-2006. Nii tema töö siin kui Eesti särav esindamine rahvusvaheliselt ja töötamine nüüd kodanikualgatuse maailmaorganisatsioonis CIVICUS on enam kui küll, et hoida tema sidet Eestiga ja oskusi ning teadmisi EMSLi tarvis edaspidigi ja valida Kristina EMSLi nõukogusse.
Esitatud EMSLi nõukogu poolt

3. DANIEL VAARIK Daniel Vaariku CV.doc

Heateo Sihtasutus seab üles Daniel Vaariku kandidatuuri EMSLi nõukogusse.
Heateo Sihtasutusel on olnud suurepärane koostöö Danieli ja tema juhitud suhtekorraldusfirma Hill & Knowltoniga. Daniel ja ta kolleegid on vabatahtlikena nõustanud mitmeid uuenduslikke algatusi  (Noored Kooli, Terve Eesti Sihtasutus), tuues nendesse projektidesse  oma väärtusliku professionaalse kompetentsi ning siira soovi headele  ideedele kaasa aidata.
Usun, et EMSLi nõukogu liikmena saab Daniel märkimisväärselt kaasa aidata üha tugevama kodanikeühiskonna tekkimisele Eestis.
Artur Taevere
Heateo Sihtasutuse juhataja

4. BARBI PILVRE Barbi Pilvre CV.doc

Eesti keeles mitmeid uusi „ametinimetusi” tekitanud Barbi töö ajakirjaniku ja meediateoreetikuna on paistnud aastate jooksul silma õiglase sotsiaalse närvi ja mitmekülgse, ent alati selge ja ausa pilguga ühiskonnale ning tema osalistele. Usume, et Barbi kaasamine Eesti kodanikuühiskonna arengusse EMSLi nõukogu liikmena rikastab meie kõigi igapäevast tööd ja perspektiive hulga uute vaadetega.
Esitatud EMSLi nõukogu poolt

5. JÜRI TREI – Kandideerimiskiri.doc 

Esitatud Eesti Muusika Jäädvustamise Fondi poolt: Jüri Trei CV.doc