Üldkoosolek 2012

2012. aasta üldkoosolek toimus 25. mail meie liikmete Tallinna Puuetega Inimeste Koja, Eesti Iseseisva Elu Keskuse ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu majas Endla 59. 

Päevakord:

Kell 12.30 – Kogunemine ja nimede kirjapanek

Kell 13.00 – Sissejuhatus. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine, päevakorra kinnitamine.

Kell 13.10 – EMSL-i 2011. majandusaasta aruande tutvustamine, küsimused-vastused, aruande kinnitamine. Aastaaruannet näed siit.

Kell 13.40 – EMSL-i lähiaastate strateegiliste eesmärkide ning 2012. aasta tegevuskava ja eelarve tutvustamine, küsimused-vastused. Tegevuskavaga saab tutvuda siin.

Kell 14.10 – EMSL-i põhikirja muutmisettepaneku tutvustamine, küsimused-vastused, põhikirja kinnitamine. Vaata põhikirja uut projekti siit!

Kell 14.25 – EMSL-i liikmemaksu korra muutmine, küsimused-vastused, liikmemaksu korra kinnitamine. Vaata liikmemaksu korra uut projekti siit!

Kell 14.50 – Üldkoosoleku ametliku osa lõpp, kringel, tee ja kohv ning vestlused.

Kell 15.10 – Huvilistega arutelu EMSL-i 2012. aasta olulisemate eestkostetegevuste teemadel: vabaühenduste riigipoolse rahastamise kontseptsioon, Euroopa Liidu järgmise rahastusperioodi plaanimine, tulumaksusoodustusega vabaühenduste nimekirja küsimused, EKAK-i ja avatud valitsemise partnerlusega seonduv jms. Lõpetame umbes kell 16.30.