Uudised

ARVA: Äriregistri seaduse eelnõu

laine uudised-laine
1. juuni 2021

Valminud on ühinguõiguse revisjoni järgmine eelnõu, täiesti tutika Äriregistri seaduse oma. Uue seadusega ühtlustatakse samas kohas kõikide juriidiliste isikute registriregulatsioon ja võetakse need MTÜS/SASist välja. Vabaühendusi puudutavad muudatused vähe ning on rohkem tehnilised, aga peamine siin:

 • tekib võimalus taotleda mõjuval põhjusel kande tegemist kindlal kuupäeval 6 kuu jooksul tulevikus, aga pigem ühinemiste vms reorganiseerimiste puhul (riigilõiv viiekordne)
 • registripidaja saab teha märke juriidilise isikuga kontakteerumise raskuste kohta, kui nt e-kirjad järjest kohale ei lähe
 • avalikustatakse trahvimääruste info, mis annaks samuti teavet isiku usaldusväärsuse kohta (nt esitamata aastaaruanne või muu kohustuslik info)
 • lihtsustatud korras saab ühingu aruande esitamata jätmisel registrist kustutada, kui kui isikul pole registrite järgi vara, ta ei osale kohtumenetluses ja kustutamisega on nõus MTA, töövaidluskomisjon ja tarbijavaidluskomisjon. Eelnevalt peab andma registripidaja hoiatuse koos tähtajaga, mille möödumisest peab ootama veel kolm kuud.
 • lisandub aga võimalus pärast seda aruanded ära esitada ja registreering kolme aasta jooksul taastada (riigilõiv 200€)
 • kustutada võib ka kontaktisiku puudumisel, kui ühingul on see kohustus välismaalt juhtimise tõttu
 • ühingu enda taotlusel tekib samuti lihtsustatud kustutamisviis likvideerimiseta, kui on täidetud samad tingimused ehk vara puudumine jne, ning juhatus kinnitab, et ühingul pole tegevust olnud. Sel juhul on kustutamine lõplik.
 • kiriku-koguduse asutamisleping ei pea olema enam notariaalselt tõestatud, piisab digiallkirjadest
 • usuühingutele naaseb kohustus esitada kande aluseks olev üldkoosoleku protokoll (osalenute nimekiri ei lähe avalikuks)
 • usuühingutel kaob võimalus juhatuse esindusõigusi ja vastutust põhikirjaga erinevalt korraldada. Põhikirja muutmiseks antakse aasta seaduse jõustumisest ehk tänasest võttes pea kolm aastat.
 • kui üldkoosolek pole aastaaruannet kinnitanud, tekib juhatusel kohustus see siiski vastava märkega ära esitada
 • likvideerimisel pikeneb nõuetest teatamise aeg sarnaselt kapitaliühingutele kahelt kuult neljale.

Teisi revisjoni kontseptsioonis soovitatud muudatusi MTÜ/SA seadustes see eelnõu veel ei hõlma ja neid peaks nägema sügise poole.

Seadus on plaanitud jõustuma 31.01.2023, et RIK jõuaks vajalikud arendused ära teha. Kel mõtteid, kirjutab 25. juuniks alari@heakodanik.ee

Vaata eelnõu faile: