Uudised

Abiks enesehindamisel ja arengu plaanimisel

laine uudised-laine
14. detsember 2015

SWOT-analüüs

SWOT (eesti keeles TNVO) on lihtne ja laialt levinud analüüs, mis aitab selgitada organisatsiooni tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte. Selle abil saab teha kindlaks ühingu sisemised ja välised omadused, mis on seni eesmärkide saavutamisele kaasa aidanud või seda takistanud. Selle abil kujuneb välja selge pilt, mida on seni hästi tehtud ja mida peaks teisiti tegema. Võrreldes McKinsey tööriistaga ei ole see niivõrd detailne enesehindamise abivahend, kuid siiski väga kasulik, kuna aitab jõuda esmase arusaamani organisatsiooni hetkeseisust.

Tihti kasutataksegi seda eneseanalüüsi algusjärgus väiksema grupi inimestega, et siis edasi liikuda vajaduste põhjalikuma uurimise juurde.

Täpsemaid juhiseid SWOT-analüüsi kohta leiad internetist.

McKinsey võimekuse hindamise tööriist

Selle abil saab hinnata organisatsiooni hetkeseisu ja saada praktilist teavet muudatuste tegemiseks.

Tööriist on väga mugavas küsimustiku vormis ja koosneb kümnest suuremast kategooriast, visioonist kuni välissuheteni, mille all tuleb ühingu erinevate aspektide hetkeseisu hinnata. Tööriist sobib kasutamiseks nii väiksema kui ka suurema hulga inimestega.

Kui seda juba kasutama hakata, peaks seda kindlasti tegema eesmärgipäraselt ja süstemaatiliselt, näiteks andma iga aasta tagant ühingu aktiivile ülesandeks küsimustik täita ning pärast seda arutada tulemuste üle.

Tööriista on eesti keelde tõlkinud Heateo Sihtasutus ning selle leiab nii nende kodulehelt www.heategu.ee kui ka arenguhüppe taotlusvooru juures www.kysk.ee/ah16.