Uudised

KÜSKi soovitused ühingutele arenguhüppeks:

laine uudised-laine
14. detsember 2015

Kaardista ühingu hetkeseis: milliste tegevuste ja ressurssidega üritate praegu eesmärkide poole liikuda? Mõtle, kas peaks ka eesmärke mingil moel muutma?
Tee endale selgeks, kuidas hakata arenguvajaduste analüüsima. Vii end kurssi erinevate meetoditega (nt SWOT, McKinsey) ja kohanda need oma ühingu jaoks. Küsi abi MTÜ konsultandilt, uuri, kuidas teised seda teevad, või loe organisatsiooni arendamise käsiraamatut.
Mõtle välja, keda ja kuidas kaasata analüüsi, ning plaani osalejate ring piisavalt lai (pea meeles ühinguga nii otseselt kui ka kaudselt seotud inimesi ja võimalikke partnereid).
Tee eneseanalüüs ja hinda ka selle tulemuslikkust. Kui esimese korraga asjad täiesti selgeks ei saanud, mõtle veel, kuidas teha paremini.
Kui vajadused leitud, sea arengule konkreetsed eesmärgid ja mõõdikud nende saavutamise hilisemaks hindamiseks.
Vali sekkumisloogika ehk tööta välja kõige paremad tegevused leitud vajadus(t)e arendamiseks. Pane paika aja- ning ressursside raam.
Otsi endale konkreetse(te) võimekus(t)ega tegelemiseks juurde mõni ekspert.
Anna hinnang ühingu arengule, mõõda tulemusi ja tee järeldused edasiseks tegevuseks.
Hakka uuesti otsast peale ehk hinda koos teistega regulaarselt arenguvajadusi ja plaani vastavaid tegevusi.