Uudised

Soovitused juhendi pärisellu toomiseks

laine uudised-laine
10. november 2015

Eimar Veldre soovitab, mis aitaks rahastamise juhendit paberilt pärisellu tuua.

1. Porgandiga lähenemine. Kiitkem neid, kes juhendit juba rakendavad. Näiteks Kodukandi valimine valitsuse vabatahtliku tegevuse arendamise partneriks: toimus avalik konkurss,. oli valikuvõimalus, leiti strateegiline partner konkreetses tegevuses.

2. Ühingud nõuavad. Kui taotlete ministeeriumilt raha, et olla poliitika kujundamise ja elluviimise partner, siis rõhuge rahastamise juhendile: “Soovime läbi rääkida ja kokkuleppele jõuda, lähtudes nendest põhimõtetest.”

3. Toogem välja halvad näited. Riigikogule peab ka eelarve osas otsustamisvabadust jääma, aga otsuseid ja valikuid peaks selgelt põhjendama. See on ju puhas rõõm, kui ressursid tulevad, aga ebaselged etapid ses protsessis ei tee õnnelikuks.

4. Kui koostöö veab ikkagi viltu, ükskõik kummal poolel töötad, küsi abi EKAKi järelevalve töörühmalt.

Ühenduste rahastamise juhendmaterjal on lisatud:

yhenduste_rahastamise_juhendmaterjal