Uudised

Soovitusi põhjaliku eneseanalüüsi läbiviimiseks

laine uudised-laine
14. detsember 2015

Vii läbi küsitlus organisatsiooni ja/või sihtrühma seas.
Korralda mõttetalguid, võta arvesse ka aastatetaguseid mõtteid muudelt aruteludelt.
Hinda olemasolevaid strateegiadokumente.
Kaasa vabatahtlikke (ja nt tudengeid) väheke põhjalikumaid uuringuid tegema.
Uuri oma valdkonna arengukavasid ja statistikat, et osata end positsioneerida.

Kaasa paljusid:

juhatust/nõukogu
töötajaid ja liikmeid
sihtrühma
vabatahtlikke
koostööpartnereid (sh kohaliku omavalitsuse inimesi, ettevõtjaid)
teisi organisatsioone, kes samal tegevusalal kuidagi asjasse puutuvad

Otsi abi:

MTÜ konsultantidelt maakondlikes arenduskeskustes
teistelt sarnastelt organisatsioonidelt, ka piiri tagant
organisatsiooni arendamise käsiraamatust (http://heakodanik.ee/trykised)
mõju hindamise käsiraamatust (http://sev.ee/tag/uhiskondliku-moju-hindamise-kasiraamat/)