Uudised

Vaata lisaks

laine uudised-laine
12. november 2015

Hasartmängu maksu jaotamine seaduses www.riigiteataja.ee/akt/13177851?leiaKehtiv#para7   

Rahajaotuse tingimused www.riigiteataja.ee/akt/13304858  

HMNi koduleht www.hmn.ee (ammu maas)

SoMi koduleht www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-toetused

KuMi koduleht www.kul.ee/et/tegevused/hasartmangumaksu-noukogu

HTMi koduleht www.hm.ee/et/eesmargid-tegevused/rahastamine/hasartmangumaksu-vahendid

EASi koduleht (reg. investeeringud) www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/regionaalsete-investeeringutoetuste-andmise-programm/ueldjutt