Uudised

Mida nägid järelevalvajad kaasamisprotsessis?

laine uudised-laine
13. aprill 2016

 

EKAKi põhimõtete järgimise töörühm vaatas talvel 2016 sisse kolmele kaasamisprotsessile ning võrreldes neid kaasamise hea tavaga, järeldas järgmist:

  • Ka informeerimine peab olema läbimõeldud, sest muidu ei täida tegevused eesmärki kaasamise hea tava mõttes: millist infot partner vajab, kuidas anda seda piisavalt varakult, milliste kanalite kaudu info partnerini jõuab?
  • Huvirühmade kaasamine ei saa olla selektiivne, vaid kõigile teemast huvitatuile tuleb anda võimalus osalemiseks. Eriti kui mõni partneritest on oma huvist teada andnud, on tark neid protsessiga kursis hoida ja arutellu ka kutsuda.
  • Koostöö valdkonnapoliitikate korraldamisel vajab partnerite vahel palju selgemat ootuste-võimaluste-vajaduste läbirääkimist.
  • Kodanikuühiskonna tunnustamine – kui kodanikuühiskonna areng on vabaühenduste ja avaliku võimu ühine eesmärk, nagu EKAK kõneleb, on igati õigustatud ootus, et mõlemad pooled seda eesmärki koostöös ka silmas peavad. Vabaühenduste võimaluste piiramine või neile ebasoodsatemate tingimuste loomine ei lähe koostööpõhimõtetega kokku.

Vt. ka www.ngo.ee/ekak