Valimiste kord

Ettepanek nõukogu liikmete valimise läbiviimiseks 

Vastavalt põhikirjale (punkt 16) kuulub EMSL-i nõukogusse 7-10 liiget. Et eelmisest aastast kestab edasi kolme nõukogu liikme ametiaeg, valitakse 2011 juurde 4-7 liiget.

Tähtajaks, 13. maiks seadsid EMSL-i liikmesorganisatsioonid üles üheksa kandidaati. Üldkoosolekul on igal kandidaadil võimalus end ja oma plaane 2-3 minuti jooksul tutvustada ning selle järel liikmetel võimalus neile küsimusi esitada.

Pärast kandidaatidega tutvumist otsustab üldkoosolek avalikul hääletusel tulevase nõukogu suuruse ehk siis, kas valitakse juurde 4, 5, 6 või 7 uut liiget. Kõik neli varianti pannakse ükshaaval hääletusele ning iga variandi puhul on igal liikmel võimalus olla kas selle poolt, vastu või erapooletu. Võidab variant, mis saab enim poolthääli.

Nõukogu liikmete valimine toimub salajase hääletusena. Igal valijal on maksimaalselt nii palju hääli kui on valitavaid kohti. Oma eelistus märgitakse valimissedelil soovitud kandidaadi nime ees olevasse kasti. Võib anda ka vähem hääli. Kui sedelil on märgitud rohkem kandidaate kui on valitavaid kohti, loetakse sedel kehtetuks.

Kui liige eksib sedeli täitmisel, on tal võimalus rikutud sedel registratuuris uue vastu ümber vahetada.

Valituks osutuvad enim hääli saanud kandidaadid.

Kommentaare ootame urmo@ngo.ee.