Uudised

16. augustiks avaneb uus taotlusvoor NEET-olukorras noorte ja pikaajalistelt töölt eemal olnud inimeste tööturule aitamiseks

laine uudised-laine
18. juuni 2021

COVID-kriisi tööturu mõjude leevendamiseks avab Sotsiaalministeerium augusti keskpaigas uue avatud taotlusvooru, mille eesmärk on:

  1. pakkuda tegevusi 16–29-aastasele noorele konkurentsivõime suurendamiseks ja tööle aitamiseks;
  2. pakkuda tegevusi vähemalt kuus kuud töötuna või mitteaktiivsena olnud inimesele tegevusi konkurentsivõime, sealhulgas digipädevuse suurendamiseks ja tööle aitamiseks.

Taotlusvooru umbkaudne eelarve on ca 2 miljonit eurot. Toetust võivad taotleda ettevõtted, vabaühendused, haridusasutused ning riigi või kohaliku omavalitsuse asutused. Taotlusvooru rahastatakse  Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.  Omafinantseeringu suurus taotleja jaoks on 15% abikõlblikest kuludest.

Avatud voor on tähtajaline ja taotlusi saab esitada 16. augustist 27.septembrini. Projektide abikõlbulikkuse periood kestab kuni 31.08.2023. Taotlusvooru infopäev toimub 2. septembril.

COVID-kriisi tulemusena tõusis noorte töötuse määr 16-29-aastaste vanusegrupis 2020. aastal 12,3%-ni (aasta varem oli näitaja 7,2%), NEET-määr samas vanuserühmas tõusis aastaga 10,4%-lt 11,9%-ni. Noored on tulenevalt vähesest töökogemusest ja ka madalamast haridusest tööturul üks haavatavamaid sihtgruppe. Lisaks on COVID-kriis avaldanud olulist mõju inimeste, eriti noorte, vaimsele tervisele ning seetõttu on avatava vooru üheks eesmärgiks pakkuda inimestele ka pehmemaid ja paindlikumaid lähenemisi, mis toetavad vaimset tervist ja turvalist ning sujuvat liikumist tööturule.

Taotlusvooru koordineerib Riigi Tugiteenuste Keskus. Info taotlusvooru kohta tuleb RTK kodulehele 15.juuliks.

Kontakt:

https://www.rtk.ee/meede-tooturuteenused
Telefon: 663 2016
riina.penu@rtk.ee