Uudised

29 vabaühendust sai KÜSKilt 300 000 eurot arenguhüpeteks

laine uudised-laine
13. märts 2017
29 vabaühendust said Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt (KÜSK) 2017. aasta esimesest arenguhüppe taotlusvoorust oma organisatsiooni arendamiseks toetust kokku 300 000 eurot.

Projekte esitati kokku 81, millest 39 olid piirkondlikud ja 42 üleriigilised. Toetust sai 19 piirkondlikult ja 13 üleriigiliselt tegutsevale ühingule kogusummas vastavalt 156 500 eurot ja 143 500 eurot.

Arenguhüppe taotlusvoor toimus neljandat aastat järjest, kuid esmakordselt ette määratud laiema teemafookusega. Nimelt ootas KÜSK aasta esimesse vooru projekte, mis keskenduksid ühingutes toimetavate inimeste võimestamisele. Sellest tulenevalt on projektides planeeritud tegevuste teemadering mõnevõrra kitsam kui eelnevates voorudes – koolitatakse ühingus tegutsejaid, viiakse läbi arendusseminare, töötatakse välja põhjalikke strateegiaid ja arengukavasid, arendatakse meeskonnatööd jms. Teemaderingi aitab aga laiendada suvise tähtajaga teine arenguhüppe taotlusvoor, mis keskendub majandusliku elujõulisuse tõstmise kaudu ühingute arendamisele.

Kõikide toetust saanud projektidega on võimalik tutvuda siin.

KÜSK tõdeb, et taotlused on muutumas järjest kvaliteetsemaks: ühingud oskavad põhjalikumalt ja erinevaid meetodeid kasutades arenguvajadusi analüüsida, selgemaid eesmärke seada ja sealt edasi põhjendada nende tegevuste vajalikkust, mille jaoks toetust küsitakse. Seda võis eriti märgata üleriigiliselt tegutsevate ühingute puhul. Samuti oli väga positiivne asjaolu, et projektidele ja taotlejatele esitatavate nõuete vastu eksijaid oli sel korral vähe – kõigest 6 ühingut langes tehnilise hindamise käigus välja.

Muidugi oli ka hulk probleeme, mis aasta-aastalt arenguhüppe taotluste juures korduvad. Osati seisnesid need selles, et arenguhüppe planeerimisel jäädi tegevuste valikul niivõrd tagasihoidlikuks, et need ei oleks hindajate arvamusel viinud ühinguid arengus uuele tasemele. Teisalt oli ka liiga ambitsioonikaid taotlejaid, kes seadsid suure hulga sihte, kaotades sellega fookust ja kindlust kõikide nende tegemistega hakkama saada. Jätkuvalt leidus ka mitmeid ühinguid, kes taotlesid toetust igapäevategevusteks, mitte ühingu arendamiseks. Arenguhüppe voor on aga suunatud just organisatsiooni enda tegevusvõimekuse suurendamiseks, mitte tegevustoetuseks.

KÜSK paneb siinkohal kõikidele ühendustele südamele, et kui teie sooviks on viia oma ühingu tegutsemine kvaliteedilt järgmisele tasemele, siis see nõuab põhjalikku arenguvajaduste analüüsi ning sellest lähtuvalt konkreetsete uute ja arendavate sammude planeerimist. Väga kasulik on selle kõige juures väliste asjatundjate kaasamine ja üleüldse kaasamõtlejate ringi suurendamine – nii organisatsiooni mõju ja arenguvajaduste hindamiseks kui tulevikutegevuste planeerimiseks ja tulemustele hinnangu andmiseks.

Projektide endi ettevalmistamiseks soovitatakse jätkuvalt konsulteerida maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantidega. Väga häid ühenduse arendamise nippe on hulganisti kirjas näiteks Organisatsiooni arendamise käsiraamatus ja KÜSKi taotlusvoorude lehtedel. Projektide planeerimise, läbimõtlemise ja kirjapanemise abiliseks soovitame aga ka Vabaühenduse projektitaotluse koostamise juhendit.

Arenguhüppe vooru laekunud projekte analüüsib KÜSK kevade teiseks pooleks veelgi põhjalikumalt ning annab tulemustest teada kodulehel ja Facebookis.

Lisainfo:
Mari-Liis Dolenko, Mariliis@kysk.ee, tel: 655 6423, 521 2422