Uudised

35 organisatsiooni hakkavad üheskoos vabatahtlikku tegevust ergutama

laine uudised-laine
28. november 2016
35 vabatahtliku tegevuse võrgustikku kuuluvat vabaühendust ja avaliku sektori asutust, vabaühenduste liit EMSL teiste hulgas, kirjutasid  alla koostöökokkuleppele, mille peamine eesmärk on tõsta vabatahtlik tegevus au sisse ning muuta paljude jaoks normaalseks elustiiliks.

Koostöökokkuleppega on võimalik liituda ka edaspidi. Leppe leiad siit.

Vabatahtliku Tegevuse Võrgustik toob kokku ja ühendab vabatahtlikke kaasavaid organisatsioone, et kujundada vabatahtlikku tegevust toetavat keskkonda. Võrgustiku visioon on, et vabatahtlik tegevus on ühiskonnas au sees ja kujunenud paljude jaoks elustiiliks.

Koostöövõrgustiku eesmärkideks on, et ühendused töötavad üha tõhusamalt, sest on läbi mõelnud, kuidas vabatahtlikke kaasata ja nende tööd korraldada, ning kasutatakse vabatahtliku tegevuse head tava; vabatahtlikus tegevuses osalemine on levinud ning püsivabatahtlike arv organisatsioonides suurenenud.

Võrgustiku liikmed kogunevad aastas vähemalt kahel korral, ülejäänud ajal toimub töö teemarühmades, mis võimaldab igal liikmel osaleda just teda huvitavas ja talle olulises teemas kas eestvedaja, eestkõneleja, osaleja või elluviijana. Hetkel toimivad kommunikatsiooni, kitsaskohtade, sponsorluse, vabatahtlike hoidmise ning vabatahtlike tunnustamise teemarühm. Rühmi moodustatakse ning nende tegevus lõpetatakse vastavalt vajadusele. Teemarühma liikmed valivad ise endi seast eestvedaja ja lepivad kokku töökorra.

Võrgustik on avatud kõigile huvilistele, kes soovivad panustada vabatahtliku tegevuse arendamisse Eestis. Lisaks vabaühendustele oodatakse osalema ka avaliku sektori ja ettevõtete esindajaid.

Võrgustik tegutseb mitteformaalsena, eestvedajaks on selleks valitud vabatahtliku tegevuse strateegiline partner (aastail 2015–2018 on Eesti Külaliikumine Kodukant). Strateegilise partneri ülesanne on võrgustiku töö koordineerimine ja teavitustöö korraldamine. Võrgustiku eestkõnelejad lepitakse kokku jooksvalt, lähtudes ühiste teemade kommunikatsioonikavast ning vastavalt valdkonnale.

Võrgustiku koordineerimis-, teavitus-  ja aastas vähemalt kahe kokkusaamise kulud arvestab strateegiline partner valdkonnna eelarvest, tegevuste elluviimiseks algatatakse eraldi projekte.

Leppe leiad siit.

Kui oled koostöökokkuleppega liitumisest huvitatud, võta ühendust Kodukandi vabatahtliku tegevuse valdkonna juhilt Eha Paasilt: eha@kodukant.ee.

Koostöökokkulepe sündis projekti “Vabatahtlike kaasajad koovad võrku” raames. Rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.

 Loe koostookokkulepet.