Uudised

360 000 eurot arengukoostööle

laine uudised-laine
1. november 2015

Välisministeerium kuulutas välja avatud taotlusvooru teavitusprojektidele Eestis, vabatahtlike lähetamiseks arengumaadesse ja stipendiumiprogrammidele. Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukava eesmärkidega.

Toetust võivad taotleda:
1) valitsusasutused või selle hallatavad asutused;
2) kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused;
3) Eesti Vabariigis registreeritud muu juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarvemaht on 360 000 eurot, sellest
a) teavitusprojektid 50 000 eurot (arengukoostöö ja maailmahariduse tutvustamine Eestis, elanikkonna hulgas teadlikkuse suurendamine arenguteemadest, sh rände põhjuste selgitamine);
b) vabatahtlike lähetamine arengumaadesse 60 000 eurot;
c) stipendiumiprogrammid arenguriikide kodanikele 250 000 eurot.

Teavitamise ja vabatahtlike lähetamise projektide elluviimise ajavahemik on 2016-2017 ning projektid peavad aitama kaasa Eesti elanikkonna arengukoostööalase teadlikkuse kasvule ja arengumaade probleemide paremale mõistmisele. Vabatahtlikel on kohustus teha teavitustööd: sihtriikidest naastes peavad nad läbi viima oma sealseid tegemisi ja kogemusi tutvustavaid üritusi. Toetust antakse ühele vabatahtlike projektile minimaalselt 10 000 eurot, avalikkuse teavitamisele suunatud projektide puhul minimaalselt 1000 eurot.

Stipendiumiprogrammi maksimaalne toetus õppeaasta kohta on magistriõppe tudengitele 4000 eurot + õppemaks ning doktoriõppe tudengitele 5000 eurot + õppemaks. Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest, omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest (millest poole võib näidata mitterahalise sissemaksena). Projektid peavad algama 2016. aasta jooksul, maksimaalne kestus on nominaalse õppeaja ulatuses.

Taotluse esitamine: taotleja esitab vormikohase taotluse Välisministeeriumile paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Paberkandjal taotlusele tuleb lisada selle elektrooniline koopia.

Taotlused tuua või saata aadressil:
Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo, Välisministeerium, Islandi väljak 1, 15049 Tallinn;
e-post: taotlusvoor@mfa.ee märgusõnaga „Arengukoostööprojektide 2016. aasta avatud taotlusvoor“.

Taotluste esitamise tähtaeg on 11. detsember 2015 kell 17.00.

Taotlusvormid, arengukava, rahastamise tingimused ja kord ning lisainfo on kättesaadavad Välisministeeriumi kodulehelt http://vm.ee/et/taotlejale.

Lisateave: Helen Ennok (teavitamine, vabatahtlike lähetamine), e-post: helen.ennok@mfa.ee, tel 637 7249;

Annika Leek (stipendiumiprogrammid), e-post annika.leek@mfa.ee, tel 637 7242.