artikkel

43 annetuste kogujat “Ma armastan aidata” keskkonnas

laine
15. juuni 2023
Foto:

Annetuskeskkond “Ma armastan aidata” uuendas organisatsioonide valikut – alates juunikuust leiab armastanaidata.ee platvormilt 43 heategevusorganisatsiooni, kelle kaudu saab panustada laste, tervise, keskkonna, hariduse ja tugeva ühiskonna heaks.

“Oleme pingutanud selle nimel, et anda annetajatele kindlustunnet, et nende panus läheb õigesse kohta,” ütles annetuskeskkonna üks eestvedaja, Heateo Sihtasutuse kommunikatsioonijuht Katrin Arvisto. “Meie platvormil annetusi koguvad organisatsioonid on läbinud põhjaliku hindamisvooru, andnud aru oma majandustegevuse kohta ja mõelnud hoolikalt läbi annetuste kogumise eesmärgid,” lisas Arvisto.

Samuti järgivad annetuskeskkonna organisatsioonid annetuste kogumise head tava. Sellega on nad andnud lubaduse hoolitseda muuhulgas selle eest, et info nende tegevuse kohta on kergesti leitav, annetuste kogumise eesmärgid on selgelt välja toodud, annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt ning annetuse kasutamisest antakse aru.

“15 aastaga oleme loonud keskkonna, mis viib omavahel mugavalt ja turvaliselt kokku väga olulisi ettevõtmisi korraldavad heategevusorganisatsioonid ning suure südamega inimesed, kes soovivad oma annetusega neid toetada,” rääkis Swedbanki toetustegevuste juht Kärt Kaasik. “Annetused annetuskeskkonnas on kasvanud iga aastaga ning rõõm on näha ka heategevusorganisatsioonide suurt huvi keskkonnaga liitumise vastu. Ka sel korral oli taotlusvooru kandideerijate arv rekordiline, huvi avaldas ligi 100 organisatsiooni,” lisas Kaasik.

Alates juunikuust jätkavad annetuskeskkonnas tegutsemist hulk juba tuttavaid organisatsioone nagu Eesti Vähiliit, Toidupank, Päästeliit, Tallinna Lastehaigla Toetusfond, Kiusamisvaba Kool. Samas on ka uusi liitujaid, näiteks MTÜ Eesti SV Tugigrupid. Ühingu eestvedaja Rita Holmi sõnul loodavad nad kaasata keskkonna kaudu uusi annetajaid, kes toetaksid tugigruppide töö jätkamist. “Lapsepõlves kogetud seksuaalvägivald toob kaasa nii vaimse kui füüsilise tervise probleeme, millest on ilma kõrvalise abita võimatu vabaneda. Vaimse tervise spetsialistidest on suur puudus, seetõttu on vägivallaohvritele tugigruppe väga vaja,” rääkis Holm.

Annetuskeskkonnas olevate organisatsioonide valikut uuendatakse iga paari aasta järel. Selleks, et keskkonnas annetusi koguda, peavad organisatsioonid läbima avaliku kandideerimisvooru. Selle käigus hinnatakse projekti tegevust ja sisu, oodatavaid tulemusi, mõju ulatust ning organisatsiooni võimekust oma tegevusest teavitada. Lõpliku valiku puhul võetakse arvesse sedagi, et organisatsioonide hulk keskkonnas ei kasvaks nii suureks, et annetajal muutub valiku tegemine raskeks.

“Ma armastan aidata” annetuskeskkonna asutasid Heateo Sihtasutus ja Swedbank 2008. aastal. 15 aastaga on see kasvanud Eesti suurimaks annetusi vahendavaks keskkonnaks, kust iga soovija leiab endale südamelähedase organisatsiooni, keda toetada. Aastate jooksul on armastanaidata.ee kaudu annetatud enam kui 4 miljonit eurot.

Kuidas otsustada, kellele annetada? Kolm nõuannet annetajale

Annetada on võimalik nii otse eraisikutele kui ka organisatsioonidele. Kui soovidki toetada ühte konkreetset abivajajat, võib olla eraisikule annetamine sinu jaoks hea valik. Kui aga tahaksid, et sinu annetus oleks toeks korraga paljudele abivajajatele või soovid aidata seista mõne ühiskondlikult olulise teema eest, on organisatsioonile annetamine kindlam valik. 

Selleks, et olla kindel, et sinu annetus läheb õigesse kohta:

  • kontrolli annetuste koguja tausta:
  • kas annetuste kogujal on oma koduleht? 
  • kas kodulehel (või Äriregistris) on olemas eelmiste majandusaastate aruanded? 
  • kas leiad kodulehelt hea annetuste koguja märgise ehk kas organisatsioon on liitunud annetuste kogumise hea tavaga?
  • kindlustunnet annab veelgi, kui annetusi koguv organisatsioon on Maksu- ja Tolliameti poolt kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja 
  • veendu annetuste kogumise eesmärgis:
  • kui põhjalikult on annetuste koguja kirjeldanud, mille jaoks plaanib annetusi kasutada? Kui infot on sinu jaoks vähe, saad seda alati juurde küsida või otsustada mõne teise annetuste koguja kasuks
  • veendu, et annetuste kasutamisest antakse ülevaadet:
  • kas annetuste koguja annab infot, mille jaoks on annetusi seni kasutatud? Tea, et annetajana võid alati küsida, mida on sinu annetuse eest tehtud.

“Ma armastan aidata” keskkonna organisatsioonid on kõik nii riiklikus tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas kui ka liitunud annetuste kogumise hea tavaga.