Uudised

Aastaaruannete tähtaeg sel nädalal, tulevad trahvid

laine uudised-laine
26. oktoober 2020

Justiitsministeerium tuletab meelde, et läheneb majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg, mis on sel aastal 31. oktoobril. Taas hakatakse hilinejaid ka trahvima – võimalik on trahvida nii ühingut kui ka iga juhatuse liiget, summad algavad 200 eurost.

„Justiitsministeerium tänab kõiki, kes juba on jõudnud majandusaasta aruanded 2019. aasta kohta esitada. Majandusaasta aruandeid kasutab statistikaamet selleks, et teha majandusprognoose, samas saab selle järgi ka kolmas isik hinnata ettevõtte usaldusväärsust, äriregister aga kontrollib aastaaruande põhjal ettevõtte vastavust äriseadustiku nõuetele. Seetõttu tuletame meelde, et majandusaasta aruannete esitamine on seadusest tulenev kohustus ning palume kõigil seda täita,“ ütles justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep.

Kõik äriühingud ja mittetulundusühingud ning sihtasutused, kelle 2019. aasta majandusaasta aruanne on esitamata ehk kellel oli algselt kohustus esitada majandusaasta aruanne ajavahemikul 12. märts – 31. august 2020, peavad oma majandusaasta aruande esitama elektrooniliselt e-äriregistri ettevõtjaportaali kaudu 31. oktoobriks 2020. Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud.

„Neile, kes pole veel majandusaasta aruannet jõudnud esitada, saadetakse peatselt ka eraldi meeldetuletus esitamise tähtaja lähenemise kohta, mistõttu palume hoida oma äriregistrisse esitatud kontaktandmed õigena, et teavitused kindlasti kohale jõuaks,“ lisas Peep.

Alates sellest aastast teeb Tartu maakohtu registriosakond tõhusamat järelevalvet majandusaasta aruannete esitamata jätmise kontrollimisel ning sanktsioneerib aruannete mitteesitajaid ja tähtaegselt mitteesitajaid.

Igal aastal esitab ligikaudu 60% kohustatutest aruande õigeaegselt, 20% esitab selle hilinemisega ja 20% jätab esitamata.