Uudised

Aktiivsete Kodanike Fondist sai toetust 13 uut Eesti vabaühenduste projekti

laine uudised-laine
4. oktoober 2021

Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud Aktiivsete Kodanike Fondil (Active Citizens Fund, ACF) lõppes äsja neljas avatud taotlusvoor, kus otsustati toetada 13 uut Eesti vabaühenduste projekti kogumahus 250 000 euroga. Toetust said taotleda avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, kelle eesmärgiks on demokraatia, inimõiguste, sotsiaalse õigluse, soolise võrdõiguslikkuse ja keskkonnateemade edendamine. Konkreetse taotlusvooru eesmärgiks oli tõsta vabaühenduste tegutsemisvõimekust. 

Näiteks otsustati toetada Eesti Inimõiguste Keskust oma püsitoetajaskonna laiendamisel, Tallinna Puuetega Inimeste Koda huvikaitsevõrgustiku tugevdamisel ja Sotsiaaltöö Arenduskeskust laste ja peredega tegelevate organisatsioonide koostöövõrgustiku loomisel Narvas. Nende kõrval said toetuse ka MTÜ Improkool algatus koostöös Peaasi.ee-ga, mis viib vaimse tervise teemad ​uudses vormis nelja Lõuna-Eesti maakonda ning Kesk-Eestis asuv Käru Heade Tegude Muuseum naiste õigustele keskenduva püsi- ja väljasõidunäituse koostamisel. 13st algatusest 8 vabaühendust tegutsevad üle-eestiliselt, viis projekti on kohaliku tasandi fookusega. 

Kõik toetust saanud projektid koos lühikirjelduste ning toetussummadega leiab ACFi kodulehelt

“Meil on hea meel, et Eesti vabaühendused osalevad innukalt Aktiivsete Kodanike Fondi konkurssidel. Taas laekus palju eriilmelisi projekte ning iga korraga lisandub juba tuntud ühenduste kõrvale ka uusi värskeid ideid ja tegijaid, seda nii üksi kui partnerluses kogenumate ühendustega. Nii et rõõmu võib tunda ka tihedama omavahelise koostöö üle, “ märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam. 

Aktiivsete Kodanike Fondil on Eesti vabakonnale teisigi häid uudiseid: kodanikuühiskonda toetatakse täiendavalt veel veidi enam kui 2 miljoni euroga. Mai lõpul allkirjastati Eesti, Norra, Islandi ja Liechtensteini vahelise Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi ning Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise Norra finantsmehhanismi vastastikuse mõistmise memorandumite muudatused, millega suunatakse kokku 2 063 000 eurot reservivahendeid just ACF-ile. See lisandub neile ligi 4 miljonile eurole, mida aastatel 2019–2024 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude meetmete kaudu taotleda.

See omakorda tähendab, et lisaks algselt plaanitud viiele taotlusvoorule on võimalik ACF-i raames korraldada veel kaks vooru. Järgmise avatud konkursi kuulutab Avatud Eesti Fond välja hiljemalt käesoleva aasta lõpuks. ACF-i toetusi vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Lisainfo:
Ksenia Gutnitšenko
Aktiivsete Kodanike Fondi programmi koordinaator
ksenia@oef.org.ee 
+372 555 63 398
www.acf.ee