Uudised

Alustab MTÜ Kuldne Liiga juhitud partnerlusprojekt NOVA

laine uudised-laine
14. veebruar 2022

Tööd alustab vanemaealiste huvikaitse projekt “Noored-vanad võrgustuvad koos (NOVA)”. Vanemaealiste huvikaitse on väga mahukas teemavaldkond, mis ei saa olla vaid eakate ühenduste asi Sellesse töösse on vaja kaasata erinevaid organisatsioone. Probleemid saavad alguse vanuses 50+ ja nende lahendamiseks on vaja earühmade sidusus, et muuta ühiskond vanusesõbralikuks.

Vanemaealiste osakaal ühiskonnas kasvab, nende roll suureneb. Suur osa ühiskondlikult aktiivsest elanikkonnast vajab olulisemalt suuremat tähelepanu riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtete ja organisatsioonide poolt ning nende huvide ja vajaduste arvestamist ja rahuldamist, nende kaasamist. Projekti tulemusena saavad need teemad olema ühiskonnas laialdaselt esindatud ning toimub aktiivne dialoog ja koostöö poliitikate ja meetmete kujundamise ning asjakohaste nõustamis-, koolitus- ja tööturumeetmete pakkumise osas.

Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerina käivitatakse vanemaealiste teemadega tegelevate organisatsioonide koostöövõrgustik olemaks strateegiliseks partneriks sotsiaalministeeriumile, luuakse vanemaealiste nõukogusid kohalikes omavalitsustes. Mõjutatakse ühiskonnas hoiakuid ja suhtumisi. Lepitakse kokku vanemasõbraliku ühiskonna põhimõtetes, mille rakendumist poliitikadokumentides hakatakse jälgima.

Projekti juhtpartneriks on MTÜ Kuldne Liiga, partneriteks Tallinna Ülikool, MTÜ 65B, SA Praxis ja Eesti Avatud Ühiskonna Instituut. Projekti tegevuste elluviimisel osaleb veel mitmeid asutusi ja organisatsioone.
Projekti elluviimist toetab sotsiaalministeerium ja see kestab kolm aastat.

Info: Agu Laius, tel 5082997, e-kiri: agu.laius@gmail.com