artikkel

Alustavate juhtide kiirendi on jõudnud kohtumistega poole peale

laine
26. veebruar 2024
Foto:

Vabaühenduste Liidu üks roll on toetada vabaühenduste võimekuse tõusu. Organisatsiooni enda võimekuse toetamisest jääb aga väheks, kui samal ajal ei pöörata tähelepanu vabaühenduste juhtidele, et nad oleks suutlikud arenguvõimalustest kinni haarama. Juhtide arengule suunatud tegevustes lähtume vabaühenduse juhi kompetentsimudelist. Kompetentsimudel on välja töötatud koostöös vabaühenduste juhtidega, et luua nägemus mõjusa, võimeka, jätkusuutliku ja usaldusväärse vabaühenduse eestvedajast ja kodanikuühiskonna mõjutajast ning määratleda ja kirjeldada edu tagamiseks olulisimad juhi kompetentsid. Eelmisel aastal läbis kompetentsimudel ka uuenduskuuri, et vastata koroonaperioodil tekkinud uutele ootustele töökorralduses.

Juhtide kompetentsimudelil põhineb ka alustavate juhtide kiirendi, mis on jõudnud programmiga poole peale. Vaatame, kuidas programm sündis, mis siiani toimunud ja mida osalejad juba kõrva taha pannud on.

Alustavate juhtide kiirendi idee sündis 2023. aasta alguses meie juhtide talvekoolis. Talvekoolis uurisime juhtidelt nende ootuste ja vajaduste kohta, põhilise tähelepanekuna toodi välja, et juhid tunnevad ennast oma rollis üksi. Ilmnes, et just alustavatel juhtidel puudub ligipääs teiste juhtide varasematele kogemustele ja ressurssidele või nõuab neilt suurt pingutust, et ennast vajaliku infoga kurssi viia ja parimatest praktikatest näiteid leida. Tihti tähendab see alustavatele juhtidele ise kõikide ämbrite läbi kolistamist ja n-ö jalgratta leiutamist, riskides seejuures läbi põlemisega.

Kiirendi eesmärk on pakkuda kuni kaks aastat tegutsenud juhtidele võimalust õppida oma ala tegijatelt ja seejärel õpitut koos grupikaaslastega kinnistada. Iga kohtumine on jagatud kaheks osaks: külalisesineja ettekanne ning grupikaaslaste juhtimisel läbiviidav kovisioon, kus saab lahendada oma töös aktuaalseid väljakutseid. Kiirendi osalejate hulgas on inimesi, kes on juba tegutseva vabaühenduse juhtimise värskelt üle võtnud, alustamas uut vabaühendust või uuesti käima lükkamas mõnda soiku jäänud vabaühendust. Programmi lõppedes on osalejad saanud uusi teadmisi enesejuhtimisest, strateegilisest juhtimisest, inimeste juhtimisest, huvikaitsetegevuste juhtimisest, kommunikatsiooni juhtimisest ja finantsjuhtimisest. Alustavate juhtide kiirendi alustas oma kohtumisi novembris ja viimane kohtumine on aprillis.

Tänaseks oleme programmiga jõudnud kuuest teemast läbida neli. Programmi poole peal palusime osalejatel oma seniseid kogemusi reflekteerida ja tegime sellest väikese kokkuvõtte.

Mis on olnud kõige üllatavam või ootamatum mõte senise programmi jooksul?

Ühele tegevusele keskendunud organisatsioonid võivad pikas perspektiivis rohkem kasu tuua. Proovides mitmel rindel pidevalt 100% anda, jäävad lõpuks pooled tegevused tegemata. Oluline on üles ehitada selline meeskond, kellega saab vajadusel olla ka haavatav ja kus iga meeskonnaliige on väärtustatud.

Mida soovitaksid teistele alustavatele juhtidele?

Sea endale kindel eesmärk ja fookus. Pigem teha korraga vähe, aga seda väga hästi! Oluline on ka endale sobiva võrgustiku, mentori või tugigrupi leidmine, sest jalgratas on tihti juba leiutatud. Kõike ei pea alati ise oskama ja tegema, on okei ka oma tiimile või tugivõrgustikule toetada ja teisi usaldada. Selleks peab aga olema hea meeskond, kellega saab jagada vastutust ja kus üksteist usaldatakse. Võta aega analüüsimiseks – see aitab näha oma valdkonna suurt pilti hoida sihti selgena nii endal kui organisatsioonil.

Programmist innustatuna on osalejad:

  • teinud ümber organisatsiooni kolme aasta tegevuskava ja juhatusega koostöös koostanud prioriteetide nimekirja tähtsuse alusel;
  • toetunud rohkem kompetentsimudelile, et kaardistada oma arengukohad;
  • rakendanud kovisiooni käigus saadud mõtteid organisatsiooni väljakutsetega tegelemiseks;
  • võtnud vastu uusi väljakutseid nii isikliku kui organisatsiooni arengu jätkamiseks.

Hoia silm peal meie kodulehel, sest varsti saab lugeda intervjuud kahe kiirendi osalejaga!

Kiirendi elluviimist toetab Aktiivsete Kodanike Fond.