artikkel

Annetuste kogumise usaldusväärsusest

laine
24. aprill 2023
Foto:

Viimasel ajal on palju juttu olnud annetuste kogumise ja kasutamise usaldusväärsusest. Annetajad tahavad kindlad olla, et nende raha on heades kätes ja seda kasutatakse eesmärgipäraselt. Tuletame meelde, et annetuste kogumise hea tavaga liitumine aitab läbi mõelda annetuste kogumise eesmärgid ja sõnastada vajalikud sammud läbipaistvaks annetuste kogumiseks.

Annetuse tegemine on iga inimese võimalus aidata kaasa mõne probleemi lahendamisele või selle tagajärgede leevendamisele. Vabaühendustesse on koondunud inimesed, kellel on probleemi lahendamiseks vajalikud teadmised, kuid kes vajavad oma töö tegemiseks rahalisi vahendeid. Lihtsustatult öeldes aitab annetamine neil, kes teavad, kuidas probleemi lahendada, seda ka ellu viia. 

Paratamatult tähendab see, et annetajate ootus annetuste kogujatele on, et annetust kasutatakse sihtotstarbeliselt ja just selle probleemi lahendamiseks, mille jaoks inimene oma annetuse tegi. Annetuse kogujate jaoks tähendab selle ootuse täitmine, et annetuste kogumise protsess on hoolikalt läbi mõeldud ja sama hoolsalt ka ellu viidud. 

Annetuste kogujatele tuleb siin appi annetuste kogumise hea tava, mis on abivahend selleks, et kinnistada annetuste kogumise põhimõtted, et need oleksid kõigile osapooltele selged ning arusaadavad ja mis peamine – et abi jõuaks abivajajani. Annetuste kogumise hea tava on lihtne ja lühike põhimõtete kogum, mida kõik liitunud organisatsioonid peaksid järgima:

  1. Info annetuse koguja kohta on kergesti leitav.
  2. Annetuste kogumisel öeldakse selgelt, milleks annetust kasutatakse ja milliseid tulemusi annetuse kasutamisega saavutada soovitakse.
  3. Annetuste tegemiseks ei avaldata survet.
  4. Kogudes annetusi kellegi teise toetamiseks, austatakse abivajaja õigust privaatsusele.
  5. Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihilikult ja otstarbekalt.

Kui annetuste koguja neid põhimõtteid järgib, siis teenib see ennekõike annetuste koguja enda huve, sest annetajal saab annetuste kogujat usaldada ning hõlpsalt teada saada, kuidas annetatud rahaga ümber käiakse. Annetamine on oma olemuselt väga õilis tegu, mistõttu oodatakse ka annetuse kogujalt väga hoolsat käitumist: annetuste kogumise hea tavaga liitumine on samm selles suunas. 

Lisainfot annab ja küsimustele vastab Heleene Lippmaa, heleene@heakodanik.ee.