artikkel

Vabaühenduste 2023. aasta arenguhüppe taotlusvoor

laine
3. august 2023
Foto:

KÜSK avab 4. septembril arenguhüppe taotlusvooru, mille eesmärk on toetada tegevusi, mis võimaldavad vabaühendustel tõhusamalt nii oma põhikirjalisi kui ka avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada nii piirkondlikul, üleriigilisel kui ka rahvusvahelisel tasandil. Toetatakse erinevaid juhtimise, planeerimise, kommunikatsiooni ja koostöö edendamisega seotud tegevusi kuni 25 000 euroga.

Toetust saab taotleda vabaühendus, mis

  • tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ning selle juriidiliseks vormiks on mittetulundusühing või sihtasutus,
  • on olnud taotluse esitamise lõpptähtaja seisuga (25.09.23) Eesti äriregistris vähemalt üks aasta,
  • taotluse esitamise lõpptähtaja seisuga (25.09.2023) ei ole käimas eelneva aasta KÜSK arenguhüpet ettevalmistavat või arenguhüppe projekti.

Täpsemad tingimused ja info taotlemise kohta leiab KÜSKi veebilehelt.