Uudised

ARVA: Eurotoetuste abikõlblikkuse tingimused muutuvad

laine uudised-laine
12. september 2016

Rahandusministeerium on muutmas euroraha abikõlblikkuse tingimusi. Loe eelnõu ja seletuskirja ning anna teada, kas ja kuidas see sinu organisatsiooni elu mõjutab või võiks mõjutada!

Toetuse saajaile paistab elu pigem paremaks minema. Olulisemana muudetakse abikõlblikkuse tingimusi, aga soodsamaks – näiteks saab selgemaks juhatuse liikme tasu sobivus projektitööde eest, samuti ei peeta teavitustegevuse väikesi rikkumisi edaspidi enam oluliseks (tagasinõude aluseks), ning alla 250eurosed tagasinõuded aastas saab üldse ära unustada. Kogu kaasnev jama ei ole lihtsalt seda väärt.

Eelnõu on lühike ning seletuskiri selge. Lugege ise!

Muuhulga täpsustatakse, mis on ametite kaupa otsesed personalikulud ja millised kaudsed – varem seletuskirjas olnud nüansid tuuakse määrusse, selgitatakse projektijuhi mõistet, üldkulude olemust ja tekke aluseid.

Nagu öeldud, lisatakse teavitamiskohustuse rikkumiste paragrahvi olulisuse mõõde – kui seni võis ühest pressiteatest rahastaja mainima jätmise eest lajatada tagasinõude, siis edaspidi peab kaaluma rikkumise olulisust. 5% nõude (krüptilises keeles „finantskorrektsioon“) saaks esitada vaid siis, kui rikkumine oli oluline, arvestades ka konkreetse tegevuse maksumust, mitte kogu projekti. 5% ühest üritusest ja 5% kogu projektist on ju suur vahe.

Lisaks täpsustatakse ka üldisemalt tagasinõuete korda just ses mõttes, et protsent arvutatakse konkreetse tegevuse või tegevuste kogumi, mitte projekti kogusumma pealt. Proportsionaalsus on asja nimi. Näitena tuuakse, et kui plaanis oli 50 koolitust ja rikkumine tuvastati ainult kahes koolituses, siis see moodustab 4% ja tagasinõude aluseks ongi see 4%, mitte koolituste kogumaksumusest nagu seni sai tõlgendada.

Eriti meeldiv on uus säte, mille järgi võib mitte tagasi nõuda aluseta saadud toetust, mis ei ületa 250 eurot aastas. Sihuke võimalus on lõpuks ette nähtud euroliidu ülese õigusena ja nüüd rakendame seda ka meie. Ära jääb tagasinõude otsuse menetlus ja võimalik vaidlustamine – elu kõigile lihtsam, sest summad on lihtsalt nii väikesed ega vääri kaasnevat janti.

Kas sul on ka mõni europrojekt käimas või tulemas? Kas plaanitavad muudatused on head või halvad? Kas peaks veel midagi muutma? Anna teada maris@ngo.ee