Uudised

ARVA: Strateegiate strateegia “Eesti 2020” on uuendamisel

laine uudised-laine
3. aprill 2017
Ootame sel nädalal vabakonna mõtteid ja kommentaare “Eesti 2020” kava meetmete ja tegevuste kohta.

“Eesti 2020” on reformikava, mis kirjeldab Eesti konkurentsivõime tõstmiseks püstitatud eesmärke ning nende saavutamiseks vajalikke tegevusi. Kava kaks keskset eesmärki on Eesti tootlikkuse ja tööhõive tõstmine. Lähiaastatel on tähelepanu hariduse ja tööhõive valdkondadel ning peamised eesmärgid on pikaajaliste ja noorte töötute tööturule lõimimine ning nende oskuste arendamine.

Sarnaselt eelnevate aastatega vaatab Riigikantselei ka sellel kevadel üle kavas seatud sihtide suunas liikumise ning olulisemate meetmete elluviimise seisu. Uuendamise käigus ei muudeta kava eesmärke ja seatud sihte (kehtivad aastani 2020), küll aga korrigeeritakse meetmeid ja tegevusi, mida nende sihtide täitmiseks tehakse. Tähelepanekuid ja ettepanekuid tegevuste täpsustamiseks järgnevatel aastatel oodatakse ka partneritelt.

EMSLis kogub vabaühenduste mõtted kokku Maris (maris@heakodanik.ee) ning ootame neid hiljemalt 9.04.17.

Aprilli lõpus saab uuendatud kavast eelarvestrateegia ja stabiilsusprogrammi kaaslane, et need kolm valitsuse poolt heaks kiita.

Hetkel kehtiv konkurentsivõime kava ja selle tegevuskava on kättesaadavad Riigikantselei kodulehel: https://riigikantselei.ee/et/konkurentsivoime-kava-eesti-2020.

Võid ka siit lahti klikkida:

Eesti2020 tegevuskava 2016-2020 tekst

Eesti2020 tegevuskava 2016-2020