artikkel

Arvamusfestivali ideekorje algab 4. märtsil

laine
19. veebruar 2024
Foto:

Arvamusfestival on kaasarääkimise ja kuulamise, targemaks saamise ja lahenduste leidmise, omade ja võõrastega ühise aja veetmise koht. Selleks, et festivalil oleks taaskord palju põnevaid teemasid, mille üle arutleda, korraldab festival 4.-17. märtsil ideekorje.

Ideekorje on avatud kõikidele organisatsioonidele, ettevõtetele, kogukondadele ja teistele gruppidele. Oodatud on kõik teemapüstitused, mis käsitlevad aktuaalseid ja olulisi küsimusi või vajavad ühist mõttetööd.

Festivali programmi ideesid valides, arutelusid ette valmistades ja Arvamusfestivalil arutledes lähtutakse heast arutelutavast. Laekunud ideid hindab Arvamusfestivali meeskond, mille moodustavad festivali tuumiku liikmed ja arutelualade koordinaatorid. Programmi pääsenud ideedest komplekteeritakse temaatilised arutelualad. 

Ideekorje ankeedis on vaja veenvalt ära põhjendada välja pakutava teema olulisus. Idee esitamise tingimuseks on, et olemas on ka valmisolek arutelu ära korraldada. Selleks, et oleksid idee esitamiseks paremini valmis, mõtle enne ankeedi täitmist järgmistele küsimustele:

  • Mis on Sinu esitatava arutelu pealkiri?
  • Mida soovid aruteluga saavutada, mis on selle arutelu eesmärk?
  • Miks peaks Sinu teema külastajaid kõnetama?

Rohkem infot ja idee esitamise ankeedi (alates 4. märtsist) leiad Arvamusfestivali veebilehelt.