Uudised

Asutati TLÜ põhiõiguste uurimiskeskus

laine uudised-laine
9. jaanuar 2017
Tallinna Ülikooli rektori otsusega on asutatud Tallinna Ülikooli põhiõiguste uurimiskeskus. Uurimiskeskus on loodud Horisont 2020 projekti HURMUR (Human Rights – Mutually Raising Excellence) raames ja selle ülesanne on olla Euroopas tunnustatud ja usaldusväärne inimõiguste uurimiskeskus, mis kaasab ja ühendab inimõiguste uurijaid nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil ning aitab kaasa valdkonna populariseerimisele ja teadusinfo levitamisele.

“Põhiõiguste uurimiskeskuse kaudu tagatakse, et Eestis läbiviidavad inimõiguste alased teadusuuringud on kõrgel rahvusvahelisel tasemel ning lülitutakse võrdse partnerina rahvusvahelistesse uurimisrühmadesse,“ sõnas uurimiskeskuse juht, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi inimõiguste professor Mart Susi. Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi juures tegutseva teadusvõrgustiku peamised uurimisvaldkonnad on sõna- ning arvamusvabadus uue meedia keskkonnas, identiteediõigused, uued inimõigused – heaolu, avaliku võimu ning uute tehnoloogiate kasutamisega seotud õigused ning äriettevõtete vastutus inimõiguste tagamisel.

Keskuse üks strateegiline koostööpartner on Taani Inimõiguste Instituut, mille puhul on tegemist globaalses mõttes inimõiguste tippuurimiskeskusega. Lisaks inimõigusi puudutavate teadmiste ja uuringute populariseeriminele osaleb Tallinna Ülikooli põhiõiguste uurimiskeskus oma eesmärkide saavutamiseks siseriiklikes ja rahvusvahelistes uurimisprojektides; arendab, toetab ja koordineerib valdkondlikku koostööd; korraldab teaduskonverentse, seminare ja avalikke loenguid ning loob võimalusi valdkonnaga seotud doktoriõppe avamiseks.

Uudis Tallinna Ülikooli koduleheküljel.