Uudised

Avatud valitsemise teekaart

laine uudised-laine
14. aprill 2023

Avatud valitsemise eksperdirühm on koostanud avatud valitsemise teekaardi, mis annab suuna, kuidas parandada kaasavat otsustamist ja korrastada koostööviise avalike asjade ajamisel ministeeriumides, rakendusasutustes ja omavalitsustes. 

Avatud valitsemise teekaart keskendub avaliku sektori vastutavusele ehk sellele, et oleksid loodud tingimused sisukaks koostööks eri huvirühmadega; et paraneks kaasavalt otsuste tegemise praktika; et kasvaks koostöökultuur avalike asjade ajamisel.

Tutvu teekaardiga.