Uudised

Balti loomakaitsjad tugevdavad koostööd ja edendavad kodanikuühiskonda

laine uudised-laine
29. veebruar 2016

Balti loomakaitseorganisatsioonid alustasid rahvusvahelist projekti, mille eesmärk on suurendada loomakaitsjate koostööd ja edendada noorte aktiivset osalust kodanikuühiskonnas. Projekti rahastab Euroopa Liit ning selles osalevad organisatsioonid Eestist (Loomade Nimel), Lätist (Dzivnieku Briviba), Leedust (Tušti Narvai) ja Poolast (Otwarte Klatki).

Projekti raames koostatakse 48-leheküljeline digitaalne juhend, milles käsitletakse noorte võimalusi osaleda kodanikuühiskonna protsesside kaudu aktiivselt loomakaitse edendamises. Samuti toimub 44 osalejaga mitmepäevane rahvusvaheline loomakaitse vabatahtlike koolitus. Selle käigus arendatakse vajalikke oskusi ja teadmisi, et osaleda aktiivselt riikliku loomakaitset ja põllumajanduse läbipaistvust puudutava poliitika kujundamises. Lisaks korraldatakse mitmeid väiksemaid üritusi, parandatakse organisatsioonidevahelist kommunikatsiooni ja koostööd. Projekti tulemusi saavad kasutada ka muudes valdkondades tegutsevad valitsusvälised organisatsioonid.

“Tänapäeval hoolivad noored loomade heaolust üha rohkem, kuid teisest küljest on nad tunnistajteks loomade heaoluga seotud probleemidele põllumajandus- ja meelelahutustööstuses. Siin kohtuvadki noorte loomakaitsjate ja Euroopa Komisjoni huvid, kuivõrd ka ELi loomade heaolu käsitlevas strateegias aastateks 2012-2015 on märgitud, et loomade heaolu on oluline küsimus, mida saab tõhusalt edendada tarbijate teavitamise ja harimise teel. Ida-Euroopa riikides ei ole paraku noori nendest küsimustest piisavalt teavitatud, kuid meie saame seda muuta,” kommenteeris projekti peakorraldaja Dzivnieku Briviba esindaja Katrina Krigere.

Projekt toimub strateegilise partnerluse programmi raames ja saab võimalikuks tänu Euroopa Liidu Erasmus+ programmi toetusele.

Lisainfo:
Loomade Nimel
Anita Jürson
5388 0533
info@loomadenimel.ee
www.loomadenimel.ee