artikkel

CIVICUS otsib partnereid maailma kodanikuühiskonna nädalale

laine
13. märts 2017
Foto:
Maailma kodanikuühiskonna katusorganisatsioon CIVICUS kuulutas välja 2017. aasta rahvusvahelise kodanikuühiskonna nädala, mis toimub 4.–8. detsembril Fiji saarel ning kannab pealkirja Our Planet. Our Struggles. Our Future.

International Civil Society Week (ICSW) on võtmekohtumine kõikvõimalikele kodanikuaktivistidele üle ilma, et leida konktruktiivseid koostöökohti ja ühiseid lahendusi globlaasetele väljakutsetele. Esimest korda üle 20 aasta toimub kodanikuühiskonna ladviku kogunemine Vaikse Ookeani piirkonnas.

ICSW 2017 korraldamine seal annab ideaalse võimaluse võtta teemaks kliima ja sotsiaalse õigluse teemad. Tänavu osaleb Vaikse ookeani piirkond mitmes olulises rahvusvahelise koostöö alatuses, sh COP 23, ÜRO Ookeanikonverents ja UN international year of sustainable tourism for development ja CIVICUS loodab, et kutsudes kodanikuühiskonna aktivistid just Vaikse ookeani piirkonda, paistavad paremini välja tänavuse kogunemise programmi võtmeteemad. Need on:

  • Our Planet ehk meie planeet: Me planeet ja selle bioloogiline mitmekesisus on ohus ning tihti jäetakse ära kuulamata just need inimesed, kes kõige otsesemalt tagajärgedega silmitsi seisavad. Selle teema sündmused ICSW raames uurivad, kuidas innovatsioon ja head praktikad on eluliselt olulised, kui tahame päriselt näha jätkusuutlikkut keskkonda, Pariisi kliimakonverentsil otsustatud ja Agenda 2030 sihte.
  • Our Struggles ehk meie võitlused: Globaalne demokraatiakriis ja kodanikuruumi piiramine mõjutavad ka võitlust sotsiaalse õigluse eest. Selle suuna üritused uurivad poliitilise osaluse ja kodanikuruumi trende.
  • Our Future ehk meie tulevik:  Kodanikuühiskond veab eest muutusi parema tuleviku nimel, aga ka reageerib kriisidele, millega sel teel põrkume. Selle suuna üritused ICSW programmis otsivad võimalusi uue põlvkonna liidrite toetamiseks ning erinevate liikumiste ja algatuste kokkutoomiseks.

Kuidas sina saad osaleda?

ICSW sündmusi korraldatakse-juhitakse partneritena ning kuni 10. aprillini ootabki CIVICUS kaaskorraldajaid.

Lisaks käib praegu kandideerimine ICSW 2017 koordinaatori kohale, kelle ülesanne on rahvusvaheline kodanikuühiskonna nädal koos Civicuse 2017. aasta üldkoosolekuga ära korraldada. Kandideerimiseks saada enda avaldus enne 23. märtsi 2017.

Kel on veel küsimusi, kirjutab icsw@civicus.org.