Uudised

Eesti EL välispiiri programmi taotlusvoor

laine uudised-laine
12. detsember 2022

Eesti EL välispiiri programmil on avatud uus, kuues taotlusvoor, projektide esitamise tähtaeg on 2. veebruar 2023.

Taotlusvooru maht on u 2,5 miljonit eurot. Toetatakse tegevusi, mis on suunatud Eesti piirialade arenguks ning keskendutakse lühiajalistele projektidele.

Oodatud on projektitaotlused, mis panustavad programmipiirkonnas keskkonnakaitsesse, ettevõtluse ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamisse, samuti kohaliku ja piirkondliku hea valitsemistava toetavatesse algatustesse. Valdkondlikku toetust on piirkondadel võimalik taotleda ka Ukrainast pärit sõjapõgenike kohanemiseks mõeldud tegevuste tarvis.

Rohkem infot taotlusvooru tingimustest leiab programmi kodulehelt.

Veebiseminar taotlusvooru tingimuste tutvustamiseks toimub 20. detsembril kell 14.00, registreerida saab 18. detsembrini siin.