Uudised

Eesti inimõiguslased ja ettevõtjad osalevad rahvusvahelisel mitmekesisuse ja kaasamise konverentsil

laine uudised-laine
16. mai 2019

16. mail Brüsselis toimuval rahvusvahelisel, 200 külastajaga konverentsil esindavad Eestit Eesti Inimõiguste Keskuse ja ADM grupi töötajad.

Euroopa Komisjoni korraldatav Mitmekesisuse leppe konverents koondab üle-Euroopalised mitmekesisuse leppe ja mitmekesisuse ja kaasamisega tegelevad organisatsioonid. Tänavuse konverentsi alapealkirjaks on „Ühendatud mitmekesisuses – ühised väljakutsed“. Konverentsil astuvad üles ja jagavad oma kogemust kaasamisel nii avaliku kui erasektori esindajad Euroopa Liidu liikmesriikidest, seal hulgas Saksamaalt, Lätist, Prantsusmaalt ja Soomest.

Mitmekesisuse leppega liitunud organisatsioonid kinnitavad, et lähtuvad värbamisel ja töökultuuris mitmekesisuse, kaasamise ja võrdse kohtlemise põhimõtetest. Mitmekesisus ja kaasatus on üks diskrimineerimisega võitlemise alavaldkondi Euroopa Komisjonis ning selle raames tegeletakse nii soolise palgalõhe, võrdse kohtlemise, LGBTI-kogukonna, vähenenud töövõimega inimeste kaasamisega tööl ning üldise diskrimineerivate hoiakute vähendamisega.

Eesti Inimõiguste Keskus on Mitmekesisuse leppe ja võrgustiku algataja Eestis ning annab aastast 2018 välja ka ettevõtetele ja organisatsioonidele mõeldud märgist „Austame erinevusi“. Samuti veab keskus eest Mitmekesisuse päeva ning teeb järjepidevat koostööd ettevõtetega mitmekesisuse ja kaasatuse arendamisel ja võrdse kohtlemise põhimõtete rakendamisel Eestis.

Leppega liitunud ADM grupi juht Riho Pihelpuu kirjeldab, kuidas mitmekesisus ja võrdne kohtlemine on ADM-i töökultuuri saatnud juba pikka aega. „Iga inimene on unikaalne ja eriline – selline mitmekesisus on omaette väärtus, mis rikastab nii ettevõtte kultuuri kui ka ühiskonda tervikuna. Me oleme sellest printsiibist lähtunud alates ADMi asutamisest, kujundanud oma personalipoliitika ja ettevõtte kultuuri seda silmas pidades ning olnud ka edukad. Mõistame võrdse kohtlemise ja inimõiguste olulisust ehk isegi paremini kui keskmine ettevõte, kuna teeme tööd erinevatele inimõigus- ja heategevusorganisatsioonidele nagu Amnesty International, Extractive Industries Transparency Initiative, Ma armastan aidata. Tänu sellele oleme kursis, milliste probleemidega nad vastamisi seisavad. Viimasel ajal meediat ja ühiskondliku arutelu jälgides võib jääda Eestist vale mulje. Mida rohkem organisatsioone selliste programmidega liitub, seda laiapõhjalisemalt saame näidata ühiskonna tegelikku positiivset suhtumist sellesse teemasse.“

Mitmekesisuse leppega saavad ettevõtted taas liituda käesoleva aasta kevadel ja suvel.

Konverentsi info.

Mitmekesisuse võrgustik: https://humanrights.ee/teemad/mitmekesisus-ja-kaasatus/

Lisainfo:
Iiris Viirpalu, kommunikatsioonijuht
Iiris.viirpalu@humanrights.ee