Uudised

Eesti Koostöö Kogu kutsub seminarile “Riigipidamisest sotsiaalreformideni”

laine uudised-laine
11. jaanuar 2016

Eesti Koostöö Kogu kutsub seminarile  „Riigipidamisest sotsiaalreformideni”, kus tõmmatakse kokku riigipidamise kava kolmeaastane töö, tutvustatakse sotsiaalreformide teemalisi plaane, 2016. aasta alguses valmivat rahvaalgatusveebi ning pooleteise aasta pärast ilmuva inimarengu aruande fookust.

Seminar toimub 12. jaanuaril 2016 kell 13:30-17:00 kinos Sõprus, Tallinn.

Registeeru seminarile siin.

SEMINARI KAVA

kogunemine ja kohvilaud

  • Tervitus ja sissejuhatus –  Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk
  • Avasõnad  – Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves
  • Uuenev avalik haldus. Mida ja kuidas on Riigipidamise kava ettepanekutest ellu viidud? – Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige Raivo Vare ja programmijuht Külli Taro; välispilguga hindab Rainer Nõlvak
  • Sotsiaalpartnerluse programm. Milline on pensioni eesmärk ja roll 21. sajandi töösuhetes? – Eesti Koostöö Kogu nõukogu esindaja ja programmijuht Liisi Uder
  • Rahvaalgatusveeb. Samm edasi arutleva demokraatia suunas – Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk
  • Eesti inimarengu aruanne muutuste tuules. Üleilmne eestlus – Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk

arutelu jätkub kohvilaua taga

SEMINARIL RÄÄGITAKSE…

Aasta tagasi avalikustas Eesti Koostöö Kogu Riigipidamise kava ettepanekud viies valdkonnas: arutlev demokraatia, kohalik omavalitsus, riigihaldus, valitsus ja parlament.  Nüüdseks on käivitunud haldusreformi nime all kohalike omavalitsuste ühendamine, valitsus plaanib vähendada riigipalgalisi, teha riigiauditi, peatada seaduste ületootmine ning alustatud on nullbürokraatia initsiatiiviga. Kas need on sammud, mis kahaneva rahvaarvu ja madala rahvastikutiheduse oludes Eestile edu tagavad? Seminaril räägib Külli Taro, mis on aastaga muutunud ja mis vajab veel tagant tõukamist,  et Eesti saaks hiilata jõukohase, nobeda ja targa riigihaldusega. Tutvu Riigipidamise kava ettepanekute ja hinnanguga olukorrale 2015. aasta lõpuks siin.

Sotsiaalpartnerlusprogramm on Koostöö Kogu järgmise kahe aasta prioriteet, sest nii nagu Riigipidamise kava puhul, tuleb teada, millist sotsiaalsüsteemi, ennekõike pensionisüsteemi, suudame kahaneva tööealise rahvaarvuga riigis ülal pidada. Pensionisüsteemi kujundamisel ei piisa pelgalt pensioniea tõstmisest või pensioniindeksi arvutamisest. Kokku peab leppima, milline on pensioni eesmärk ja roll 21. sajandi töösuhetes.  Programmijuht Liisi Uder teeb ülevaate programmi lähtekohtadest ja eesmärkidest.

2016. aasta veebruaris valmiv rahvaalgatusveeb võimaldab Riigikogule kollektiivseid pöördumisi  koostada ja digiallkirjastatult esitada. Vastav õigus tekks Rahvakogu protsessi tulemusel 2014. aastal ning seni on parlamendi komisjonid arutanud 11 kollektiivset pöördumist. Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk selgitab, kuidas tulevane rahvaalgatusveeb aitab kaasa arutluskultuuri, ühisloome ja heade algatuste levikule Eestis.

Järgmine Eesti inimarengu aruanne keskendub üleilmsele eestlusele ning uurib avatud rahvusluse võimalikkust Eestis. 2017. aasta kevadel ilmuva inimarengu aruande sisustavad sotsiaalteadlased, hetkel ongi käimas peatoimetajakandidaatide kavandite konkurss. Koostöö Kogu annab Eesti inimarengu aruannet välja alates 2003. aastast. Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk heidab valgust inimarengu aruande koostamise protsessile.

Registeeru seminarile siin.