artikkel

Eesti Koostöö Kogu mõttetalgud

laine
Foto:

Eesti Koostöö Kogu kogub oma 15. sünnipäeva raames kaasamõtlejatelt uuenduslikke ning edasiviivaid ettepanekuid ja ideid erinevatest lahendustest, mis suurendavad inimeste kaasamist nii riigi kui kohalikku ellu, parandavad koostööoskusi ja omavahelist dialoogi.

Ettepanekud on oodatud 25. novembriks aadressil kairi@kogu.ee. Kirjuta vabas vormis kuni kolm mõtet, mida konkreetselt teha ja kuidas, et teie (organisatsiooni) arvates suurendada inimeste kaasamist nii riigi kui kohalikku ellu, parandada Eestis koostööoskusi ja omavahelist dialoogi. Kõik head mõtted saavad esitajate nõusolekul olema nähtaval veebilehel kogu.ee/ekk15.

Algatuse idee sündis sellest, et Eesti Koostöö Kogu palvel vaatas professor Marju Lauristin läbi 25 aasta Eesti inimarengu aruanded (1995- 2020) ja leidis, et aruannetes on üks märksõna, mis kordub aastast aastasse ja mis on ühtlasi ka meie suurimaks inimarengu piduriks. See on puudulik koostöövõime Eesti ühiskonnas. 

Koostöö tähendab usaldust ja oskust pidada dialoogi. Dialoogioskusi, üksteise kuulamist ja erinevuste mõistmist on ühiskonnas vaja rohkem kui kunagi varem, et teha õiglaselt rohepööret, kaitsta Eesti loodust ja kultuuri, suurendada sotsiaalset innovatsiooni ja kodanike usaldust üksteise, omavalitsuse ja riigi vastu, olla inimestena vaimselt tugevamad ning tulla erinevate kogukondadena paremini toime muutuste ja kriisidega.