Uudised

Eesti Koostöö Kogu otsib sotsiaalpartnerluse programmi juhti

laine uudised-laine
28. september 2015

Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid teemasid analüüsiv ja koostöös huvipooltega poliitikasoovitusi välja töötav sihtasutus Eesti Koostöö Kogu otsib sotsiaalpartnerluse programmi juhti, kes sisustaks ja viiks ellu sotsiaalpartnerluse programmi mitmeaastase tegevuskava, lähtudes Eesti Koostöö Kogu tegevust suunavast strateegiast (2014. aastal kinnitatud harta).

Harta kohaselt saab tervet ühiskonda puudutavate ja möödapääsmatute sotsiaalreformide – pensionid, tööõnnetuskindlustus, lastetoetused,  tervise-edendus jne – ettevalmistamine ja elluviimine sündida vaid õigeaegse ja kõiki osapooli kaasava ühiskondliku arutelu käigus.

Tööülesanded

 • koostöös sostsiaalpartnerite ja teiste huvipooltega töötada kõigepealt välja jätkusuutliku pensionisüsteemi mudel, mis vastab 21. sajandi töö iseärasustele
 • analüüsida pensionisüsteemi muutmiseks vajalikke samme
 • koostada poliitikasoovitused ja neid huvipooltele aktiivselt tutvustada ja selgitada
 • osaleda  sotsiaalpartnerlust puudutavates aruteludes ja läbirääkimistes
 • kavandada teiste oluliste sotsiaalreformide jaoks vajalikke samme, koostada poliitikasoovitusi ja neid laialt levitada

Eeldused

 • analüütilise töö kogemused ja head analüüsioskused
 • algatusvõime
 • head läbirääkimisoskused ja koostöövõime
 • kõrgharidus
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus avalikus sektoris

Töö iseloom

 • täiskohaga töö
 • keskendumist võimaldav töökeskkond Tallinna kesklinnas
 • konkurentsivõimeline töötasu
 • tööga saab alustada kohe

Kui tunned, et see töö võiks Sulle sobida, saada oma CV ja lühike (kuni 1 lk) nägemus Eesti pensionisüsteemi tulevikust koos palgasooviga 12. oktoobriks 2015 aadressil info@kogu.ee.

Tutvu pensioni jätkusuutlikkuse senise tööga siit.

Kui tekib küsimusi, siis neile vastab SA Eesti Koostöö Kogu juhataja Teele Pehk, teele@kogu.ee, tel 6938330.