Uudised

Eesti Lugemisühing kutsub konverentsile “Kirjaoskus peegeldab heaolu”

laine uudised-laine
12. juuni 2017
Eesti Lugemisühing on asutatud 25 aastat tagasi mõttega viia kokku eri elualade inimesed, kes puutuvad kokku kirjaoskuse kui sellisega. Kuigi Eestis saavutati juba 100 aastat tagasi 100%-line kirjaoskus, võib alatihti näha, kuidas nii era- kui avalikus elus tekivad pahandused ja segadused vääriti mõistetud lausekatkest ja lohakalt koostatud kirjutisest. Selle üle mõtisklemiseks toimub 15. juunil konverents “Kirjaoskus peegeldab heaolu”.

Ühing EstRA (Estonian Reading Association) on lood rahvusvahelise emaorganisatsiooni International Literacy Association toel. Eesti Lugemisühingu rahvarikkamad ettevõtmised on olnud RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) seminarid 1990tel, „Lugemispesa“ mentorkoolitused alates 2004 ja koolide võrgustikuprojekt „Lugeda on mõnus“. Need kaks viimatinimetatut on saanud Euroopa Innovatiivse lugemisprojekti autasud.  Järjekindlalt on tegeldud ka lugemisraskustes õppijatega, selleks on korraldatud lugemismängude võistlusi, osaletud rahvusvahelistes düsleksia projektides ja korraldatud düsleksia teabepäevi.

Lugemisühing õpetab lapsi ja noori lugema ja kirjutama selleks, et nad saaksid ühiskonnaelus toimekad olla ja suudaksid maailma mõista. Selle teenistuses on nii omamaised tegevused nagu „Väikesed kodu-uurijad“, kus 3.-6. klasside lapsed kirjutavad koduloolisi teadustöid, kui ka välissuhtlus nagu Erasmus+ projekt „We Are Europe“, mille raames 6 riigi lapsed koostasid veebimaterjale oma riikide tutvustamiseks.

Kuna 8. septembril tähistab maailm kirjaoskuse päeva, on ühing võtnud nõuks igal aastal mingi sõnumi laiali saata. Viimati oli selleks Euroopa kodanike kirjaoskusõiguse deklaratsioon.

Konverentsi “Kirjaoskus peegeldab heaolu” kohta leiab rohkem infot siit.

Lisainfo:

Mare Müürsepp

Eesti Lugemisühingu juhatuse esinaine

mare.muursepp@tlu.ee

58515569